Zuyd legt het uit!

Wij, Nazo Ahmed, Ginny Alers, Damla Bayin, Roxanne Buteijn en Tiffany Carli, hebben de afgelopen periode gewerkt aan een product dat een bijdrage levert aan het beroep, de verbetering van juridische dienstverlening en/of toegang tot het recht. Wij presenteren dit aan de hand van een website.  

We zijn namelijk tot de conclusie gekomen dat de meeste jongeren tussen de 16 en 21 jaar niet weten wat hun rechten zijn met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de wijzigingen die deze wet per 1 januari 2020 met zich mee heeft gebracht. Onze website bevat daarom genoeg informatie over de rechten en plichten van werknemers met onder andere een flexibel arbeidscontract. Kijk voor meer informatie op onze webpagina!  

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna WAB) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Deze wet dient de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Er zijn nieuwe maatregelen op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de werkloosheidswet (WW). 

Wat houdt dit in voor werknemers? 

Voor werknemers betekent dit het volgende: de negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid worden beperkt. Denk hierbij aan de onzekerheid over werk en inkomen. Ook zorgt de WAB ervoor dat werknemers meer kans hebben op het krijgen van een vast contract, omdat de WAB het aangaan van een vast contract aantrekkelijker maakt voor de werkgevers. Voor werknemers zorgt dit voor meer perspectief en zekerheid. 

Wat is het verschil ten opzichte van de oude wetgeving? 

De WAB heeft op het gebied van flexibele arbeid en het ontslagrecht de wetgeving herzien. Ten aanzien van het ontslagrecht heeft de wijziging betrekking op de introductie van een nieuw ontslaggrond en een daarbij behorende vergoeding. De wetgeving ten aanzien van de transitievergoeding is ook gewijzigd. Wijzigingen ten aanzien van flexibele arbeid hebben betrekking op de ketenbepaling, oproepovereenkomst en payrolling. 

Wil je hierover meer weten? Bekijk dan nu onze website of onze instagrampagina! Via onze website kun je ook contact met ons opnemen om je persoonlijke vragen te stellen.  

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?