Ziekte op de werkvloer

Wij, Sanne Hoefsteders, Aggie Bouvrie, Roan Cox en Daphne Heijnen, hebben producten ontwikkeld om de werknemer in te lichten over zijn rechten en plichten met betrekking tot ziekte op de werkvloer.

Middels een enquête zijn wij erachter gekomen dat werknemers in de leeftijdscategorie tussen de  46 – 55 jaar de meeste behoefte hebben aan concrete informatie over een ziekmelding bij de werkgever. Daarnaast hebben wij door middel van de enquête kunnen vaststellen welke vragen er binnen deze doelgroep bestonden.

Wij hebben om deze reden een website, een brochure en een blog ontwikkeld. In deze producten wordt de lezer op een laagdrempelige manier geïnformeerd over de rechten en plichten van de werknemer tijdens het ziek zijn.

Tenslotte wordt ook het onderwerp ‘’corona op de werkvloer’’ besproken, aangezien dit onderwerp op dit moment erg actueel is en samenhangt met het onderwerp ‘’ziekte op de werkvloer’’.

Brochure-module-4.4-PL10