Ziek in de Horeca

Hulp voor horeca-ondernemers bij zieke werknemer?

Wij, Lotte Reitz, Melissa Magermans, Suada Latic en Sara Pepermans, zijn tijdens onze praktijkervaring erachter gekomen dat een werkgever niet altijd op de hoogte is van zijn rechten en plichten wanneer een werknemer zich ziekmeldt.

Om te voorkomen dat een werkgever, met name een kleine ondernemer zonder een jurist met een KHN-Cao, veel geld kwijt is aan een zieke werknemer door het niet naleven van zijn verplichtingen, zijn wij tot het idee gekomen een website te maken.

Er bestaan natuurlijk al informatiebronnen die ondernemers kunnen raadplegen maar uit ervaring en onderzoek hebben wij vernomen dat deze bronnen niet altijd even duidelijk zijn of niet begrijpelijk genoeg. Niet alle ondernemers zijn hoog opgeleid of hebben juridische kennis.

Tijdens het ziekmeldingsproces kan een werkgever veel begrippen tegenkomen waar hij mogelijk niet van weet wat deze inhouden. Op onze website staat een begrippenlijst waar de meest voorkomende begrippen zijn uitgelegd. Wilt de werkgever weten welke stappen hij nog moet zetten in het proces, kan hij gebruik maken de beslisboom op de pagina ‘welke informatie is voor mijn van toepassing?’.

Kunt u deze informatie goed gebruikten? Dan zou ik zeker een kijkje nemen!