Zie jij het (R)echt?

Onze opdracht was om “out of the box” te denken en een rechtsprobleem preventief aan te pakken. Voorafgaande de opleiding wisten wij niet wat we precies konden verwachten en laten cijfers zien dat veel startende studenten tegen hetzelfde probleem aanlopen. Van alle studenten die in het jaar 2022 specifiek aan de voltijd bacheloropleiding HBO Recht stonden ingeschreven, stond na één jaar 14,5 procent niet meer ingeschreven.

Het doel van dit product betreft het verzamelen en visualiseren van zo veel mogelijk omstandigheden waar een afgestudeerde HBO-Rechten student van Zuyd Hogeschool mee geconfronteerd wordt. Deze visualisatie is bedoeld voor het bieden van inzicht aan potentiële HBO-Rechten studenten ten aanzien van de keuze van hun vervolgopleiding. Studenten worden geïnformeerd over de opleiding en de denkwijze die hen hier wordt aangeleerd. Hiermee wordt voorkomen dat studenten een verkeerde studiekeuze maken.

Dit doen wij door informerende en ludieke video-sketches te plaatsen op Instagram. Ook worden interactieve polls over juridische casu/dilemma’s geplaatst op Instagram, zodat aankomende studenten geconfronteerd worden met het definiëren van juridische gevolgen in dagelijkse situaties.


LET OP: Dit product is door studenten gemaakt in het kader van hun opleiding. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.