WOZ-bezwaargenerator

De WOZ-waarde is het fundament voor diverse belastingen. Zo is de WOZ-waarde bijvoorbeeld van invloed op de inkomstenbelasting (eigenwoningforfait), de onroerendezaakbelasting, waterschapsbelasting, vermogensbelasting en erfbelasting. Geen wonder dus dat er jaarlijks massaal bezwaar wordt gemaakt tegen de vaststelling van de WOZ-waarde. 

Volgens de cijfers van de Waarderingskamer worden jaarlijks miljoenen aan proceskostenvergoedingen uitgekeerd aan de zogenaamde no cure no pay-bureaus, die namens een burger bezwaar maken. Al deze proceskostenvergoedingen worden voldaan uit gemeenschapsgeld, geld dat anders besteed zou worden aan voorzieningen binnen de gemeente zoals zwembaden en speeltuinen. 

Naar onze visie heeft iedere burger het recht om, in een democratische samenleving zoals Nederland, bezwaar te maken. Ten onrechte geven burgers echter, gemakshalve, aan een no cure no pay-bureau opdracht om bezwaar te maken. De burger gaat er dan aan voorbij dat hij ook eenvoudig zelf bezwaar kan maken. 

Om ieders belang te dienen, zowel die van de samenleving als die van de overheid, was onze uitdaging om de toegang tot het recht voor de huizenbezitters te verbeteren. Dat hebben wij gedaan door de zelfredzaamheid van de burger te vergroten. De door ons ontwikkelde bezwaargenerator stelt de burger in staat om snel, eenvoudig, gratis en juridisch correct een bezwaarschrift op te stellen. Via onze website en sociale mediakanalen voorzien wij de burger van informatie en alternatieve wijzen van (informeel) bezwaar maken. 

Ardie Weerts, Celine Snoeijer, Juliëtte Sampers, Rainier Wintjens, Shauny Smeets & Valentina Ibrahimi


LET OP: Dit product is door studenten gemaakt in het kader van hun opleiding. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.