Winnaars

Elk jaar reiken we twee prijzen uit: een publieksprijs en een juryprijs. De publieksprijs wordt toegekend aan het product dat de meeste stemmen haalt van bezoekers van deze website. De stemming is altijd vlak nadat alle producten online staan.

De juryprijs, in de wandelgangen ook wel de expertprijs genoemd, wordt toegekend aan het team dat volgens de jury (bestaande uit docenten, masterclassdocenten en eventuele andere experts die zitting in de jury hebben) het beste product heeft ontwikkeld.

De prijzen werden afgelopen jaar uitgereikt tijdens het openingscollege voor alle eerstejaars, zodat zij zouden zien waarmee zij hun opleiding aan Zuyd afsluiten.

Publieksprijs 2020-2021

Recht zonder poespas

Het recht is ingewikkeld en voor veel mensen vaak niet te begrijpen. Wij, Joyce van der Horst, Fenne Soons, Carlijn Kunkels en Savannah Groen, willen als hbo-juristen bijdragen aan de toegankelijkheid van het recht en het verbeteren van de juridische dienstverlening. Daarom hebben wij een product ontwikkeld, waarbij de focus ligt op vereenvoudiging van de rechtstaal.  

We maakten een website met blogs, waarin wij op het taalniveau B1 uitleg geven over veelvoorkomende juridische vraagstukken. Om ervoor te zorgen dat de lezers van onze blogs zich goed kunnen identificeren met de problematiek, staat op de website één hoofdpersonage centraal, namelijk Tess.

Elke blog leiden wij in met een korte casuïstiek over Tess en eindigt met een advies, waarin de focus ligt op het voorkomen van juridische problemen. In de videopitch hieronder lichten wij ons product nader toe.  

Nieuwsgierig naar onze website?

GA NAAR ONZE WEBSITE RECHT ZONDER POESPAS

Juryprijs 2020-2021

Recht op klagen

Als slachtoffer is het verwerken van een gebeurtenis vaak een moeilijk proces. Een klachtenprocedure opstarten door een beslissing van het Openbaar Ministerie waar u het niet mee eens bent is dan ook niet iets waar u als slachtoffer op zit te wachten.

Wij, Dion, Jill, Luus en Sanne willen ons sterk maken voor slachtoffers en helpen u graag bij het opstarten van een klachtenprocedure.

Wij hebben een website opgezet waar wij informatie geven over de procedure. Tevens hebben wij een tool ontwikkeld die helpt bij het schrijven van een klachtenbrief. Meer weten? Bezoek onze website en Instagrampagina.

WEBSITE: RECHT OP KLAGEN

Genomineerden juryprijs 2020-2021

De volgende teams wonnen net niet…

Het HBO-studentenloket

Juridisch advies voor studenten, door studenten. 

Vanuit de opleiding hbo-rechten aan Zuyd Hogeschool hebben wij, Dewi Körver, Megan Hoven, Micky Heltzel & Sanne van Hattum, ons gedurende de afstudeerfase genaamd ‘Preventive law: De Finale’ gefocust op de mogelijke (juridische) problemen die hbo-studenten kunnen ervaren gedurende hun studententijd. 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Uit onze eigen ervaring als studentes en naar aanleiding van de enquête, weten wij dat een groot deel van de hbo-studenten niet op de hoogte is van de bijbehorende rechten en plichten die zij hebben ten opzichte van huur en studiefinanciering.

Wij hebben door middel van een website getracht het studentenleven aangenamer te maken. Zo zijn op de website enkele informerende blogs, video’s, schema’s en voorbeeldbrieven te vinden, welke allen in begrijpelijke taal geschreven zullen zijn. Hierbij de link naar onze website.  

WEBSITE HET STUDENTENLOKET

De voorbeeldbrieven kunnen door de studenten gedownload, aangepast en gebruikt worden om problemen te voorkomen of op te lossen. Daarbij hebben wij ervoor gekozen om de informatie te verspreiden door middel van een Instagram account, de informatie is dan ook voor onze doelgroep – hbo-studenten – erg toegankelijk. 

Als studenten naar aanleiding van de korte posts op Instagram nieuwsgierig zijn geworden en meer informatie willen lezen, kunnen zij via een link op onze website terechtkomen. 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Naast de informerende blogs, voorbeeldbrieven, video’s en schema’s, heeft de student de mogelijkheid om vragen te stellen middels het contractformulier. Mocht de informatie voor de betreffende student niet geheel duidelijk zijn, zullen wij uiteraard proberen de informatie op een voor deze student duidelijke manier te verschaffen.  

Huurcontract-check

Wij zijn Carmen, Tarik, Sjoerd en Marjon en samen hebben wij een manier bedacht om studenten (zonder juridische achtergrond) meer inzicht te geven in het aangaan van een huurcontract. Dit hebben wij gedaan door het ontwikkelen van een huurcontractcheck.

Er bestaat al een huurprijscheck om te kijken of de hoogte van de huur van jou woning redelijk is. Een dergelijke check is erg handig om te zien waar je aan toe bent, daarom hebben wij een check ontwikkeld die je vertelt of je jouw huurcontract veilig kan onderteken of dat er wellicht nog dingen zijn waar je op moet letten.   

Ga jij een woning huren en wil je meer informatie over je huurcontract? Doe de huurcontractcheck.  

Prijswinnaars 2019-2020

WAB voor de horeca

Vanuit de opleiding hbo-rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard hebben vier studenten, te weten Jimmy Soyke, Kenny Nguyen, Carlos Stassen en Maurice Sampers, zich in de afstudeerfase gefocust op de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met zich meebrengt.

Uit eigen ervaring weten deze studenten dat een groot deel van de horecawerknemers niet op de hoogte is van hun rechten en plichten uit de WAB.

Voor horecamedewerkers hebben wij een website ontwikkeld zodat zij zich adequaat kunnen informeren over de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans met zich meebrengt voor de horecasector. 

Samen met een Instagram-account en Facebook-pagina is onze informatie voor een brede doelgroep makkelijk en snel toegankelijk in begrijpelijke taal.

Er is niet alleen aanbod van informatie, maar ook wordt de gebruiker de mogelijkheid gegeven om interactief vragen te stellen, middels het contactformulier of de chatbot. Hiermee onderscheiden wij ons door niet enkel te zorgen voor kennisoverdracht, maar ook door kosteloos advies te geven en concrete duiding te geven over het betreffende onderwerp. 

Daarnaast hebben we verschillende modelbrieven gemaakt. Met deze modelbrieven kunnen werknemers problemen voorkomen of oplossen. Horecamedewerkers kunnen de modelbrieven downloaden en aanpassen naar hun eigen praktijksituatie. De combinatie van kennisoverdracht, het gebruik van sociale media en het als kosteloos aanspreekpunt fungeren met relevante modellen voor de praktijk, maakt het een unieke website. 

Voor meer informatie, bekijk dan onderstaande links. 

Website   

Instagram 

Facebook 

Hocus Pocus Money Focus

De huidige tijden evenals het coronavirus hebben geleid tot meer werkloosheid waardoor er vaak minder geld te besteden is en meer mensen in financiële zorgen terecht dreigen te komen. Een grote groep mensen kan zich moeilijk staande houden in onze vaak ingewikkelde samenleving. Zij krijgen te maken met een opeenstapeling van diverse soorten problemen. 

Die problemen vertalen zich vaak in juridische en financiële procedures. Voor deze groep, waarbij vaak sprake is van meervoudige problematiek, vormen schulden vrijwel altijd een dominant probleem.

Zonder de aanpak van de schuldenproblematiek is de kans op succesvolle aanpak van andere problemen (vrijwel) nihil. Doorgaans draagt een beslissing van de rechtbank niet bij aan een structurele oplossing, deze kan het probleem zelfs verergeren. 

Wij, Joshi Houtvast, Devon Rutjens, Anne Lardinois, Stan Smeets en Laurens Holthaus, hebben een initiatief bedacht waardoor escalatie van de financiële zorgen kan worden voorkomen. Dit initiatief hebben wij gerealiseerd middels een website.

Op deze website zijn hulpmiddelen ontwikkeld waarmee vroegtijdig problematische schulden kunnen worden gesignaleerd en een passende oplossing kan worden gezocht. Het idee is dat mensen op een makkelijke en interactieve manier hun financiële situatie kunnen inzien en onderzoeken. Een kwetsbare groep mensen wordt eerder in beeld gebracht. 

De hulpmiddelen die wij hebben ontwikkeld zijn een budgetcalculator en een beslisboom. Deze hulpmiddelen genereren en verzamelen informatie waardoor er vroegtijdig schulden kunnen worden gesignaleerd en verdere escalatie voorkomen kan worden. Uit de informatie van de hulpmiddelen kunnen er aanpassingen worden gemaakt in het uitgavenpatroon of kan er contact worden opgenomen met verschillende instanties die de gebruiker kunnen bijstaan.

Op de website wordt er verwezen naar overheidsinstanties en schuldhulpverlenende instanties om schuld-escalatie te helpen voorkomen. Met deze website proberen wij de kalmte voor de storm te bewaren en alle belangrijke informatie op een rij te zetten.

Het is niet voldoende om alleen informatie te geven, er dient zo nodig ook actie ondernomen te worden. Op basis van de verkregen informatie geven we een duidelijk vervolgplan, gebaseerd op de betreffende situatie. Indien de schuld dusdanig problematisch is dat een escalatie niet kan worden voorkomen, biedt onze website de nodige oplossingen en doorverwijzingen naar hulporganisaties.