Website Omgevingswet

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wij zijn Aimy van de Vin, Amna Talić, Ilja de Geus, Manouk Verstappen en Svenja Trines . In het kader van onze afstudeeropdracht van onze studie, HBO-Rechten (Zuyd Hogeschool te Sittard) hebben wij een website ontwikkeld over de Omgevingswet die naar verwachting in januari 2022 in werking treedt. We hebben deze website gemaakt, omdat de nieuwe wet kan zorgen voor onduidelijkheden bij initiatiefnemers wanneer zij een aanvraag willen indienen voor een vergunning.  

Het doel van onze website is om initiatiefnemers te informeren en handreikingen te bieden zodat zij goed voorbereid zijn op de aankomende Omgevingswet. De nieuwe wet brengt met zich mee dat wanneer de initiatiefnemer een aanvraag voor een vergunning in wilt dienen, hij/zij voorafgaand aan deze aanvraag in gesprek moet gaan met de belanghebbenden bij het initiatief. Dit wordt participatie genoemd. Het voeren van dit gesprek wordt binnen de Omgevingswet een ‘omgevingsdialoog’ genoemd.  

Op de website leggen wij stapsgewijs uit hoe participatie, oftewel het voeren van een omgevingsdialoog, kan worden ingevuld en reiken wij voorbeelden en hulpmiddelen aan die van toepassing zijn binnen de procedure die initiatiefnemers moeten gaan volgen na de invoering van de Omgevingswet.  

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?