WAB voor de horeca

Vanuit de opleiding hbo-rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard hebben vier studenten, te weten Jimmy Soyke, Kenny Nguyen, Carlos Stassen en Maurice Sampers, zich in de afstudeerfase gefocust op de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) met zich meebrengt.

Uit eigen ervaring weten deze studenten dat een groot deel van de horecawerknemers niet op de hoogte is van hun rechten en plichten uit de WAB.

Voor horecamedewerkers hebben wij een website ontwikkeld zodat zij zich adequaat kunnen informeren over de wijzigingen die de Wet arbeidsmarkt in balans met zich meebrengt voor de horecasector. 

Samen met een Instagramaccount en Facebook-pagina is onze informatie voor een brede doelgroep makkelijk en snel toegankelijk in begrijpelijke taal.

Er is niet alleen aanbod van informatie, maar ook wordt de gebruiker de mogelijkheid gegeven om interactief vragen te stellen, middels het contactformulier of de chatbot. Hiermee onderscheiden wij ons door niet enkel te zorgen voor kennisoverdracht, maar ook door kosteloos advies te geven en concrete duiding te geven over het betreffende onderwerp. 

Daarnaast hebben we verschillende modelbrieven gemaakt. Met deze modelbrieven kunnen werknemers problemen voorkomen of oplossen. Horecamedewerkers kunnen de modelbrieven downloaden en aanpassen naar hun eigen praktijksituatie. De combinatie van kennisoverdracht, het gebruik van sociale media en het als kosteloos aanspreekpunt fungeren met relevante modellen voor de praktijk, maakt het een unieke website. 

Voor meer informatie, bekijk dan onderstaande links. 

Website   

Instagram 

Facebook 

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?