Rechtspsychologie

Perspectief van de hbo-jurist

Naar aanleiding van de module ‘De Finale’ hebben wij – Shannon Janssen, Maike Quaden, Yvonne Vallinga, Marlou van Diepen en Laura Hendriks, onderzoek verricht naar het perspectief van de hbo–jurist binnen het werkveld en het zelfbeeld van de hbo–jurist (bedriegerssyndroom).

Geïnteresseerd? Ga naar onze pagina voor een infographic en ons onderzoeksverslag.

Podcast over euthanasie van (levenslang) gedetineerden

Aanleiding voor ons (van Morris Hendriks, Jordy Scheilen, Raoul Hendriks en George Colson), onderzoek en onze informatiedrager is de vraag of (levenslang) detineren gelijk staat aan uitzichtsloos leiden (grond voor euthanasie). Maar moet worden toegestaan dat gedetineerden in aanmerking komen voor euthanasie? Of gaat vergelding voor?

In een podcast gaan we daarop in. We kozen voor een podcast omdat een podcast een innovatieve manier is om juridische inhoud te delen.

Via de volgende link komt u bij onze webpagina uit.

Animatie Lucia de B.

Wij – Aimée Palmaers, Kristina Djabrailova en Lianne Hodiamont – kozen de zaak van “Lucia de Berk” als onderwerp. Waarom? Je kunt daar als (beginnend) jurist veel van leren. De zaak van Lucia leert ons dat het belangrijk is feiten van fictie te onderscheiden, en na te denken over onze eigen beïnvloedbaarheid.

We maakten daarvan de volgende animatie, waarmee we hebben laten zien dat je complexe (juridische) informatie op een creatieve manier kunt communiceren.

Betrouwbaarheid van ooggetuigen

Wij, Dominique Damoiseaux, Arlet Knops, Danique Slenter en Imke Simon hebben een informatiedrager gemaakt over de betrouwbaarheid van ooggetuigen in strafzaken.

Via de volgende link komt u bij onze informatiedrager.

Massa-emotie omtrent tbs

Als groep hebben wij – Michelle Lemmens, Vlora Osmani, Cihan Tastan, Maxime Aussems en Mariam Abed gekozen om de thema rechtspsychologie te verwerken in de opdracht. We zijn ingegaan op de tbs-maatregel en de ‘emotie van de massa’ daaromtrent.

Het verhaal van Anne Faber, een jonge meid van 25 jaar die tijdens haar fietstocht op gruwelijke wijze is verkracht en vermoord, heeft ons als groep erg geraakt en is ons bijgebleven. Daarnaast heeft het verhaal van Anne Faber ook een heleboel andere personen geraakt en mede de huidige massaemotie gecreëerd rondom terbeschikkinggestelden.

Via de volgende link komt u op onze pagina.

Niet-jurist vs. jurist

Ons onderwerp betreft de kijk van de niet jurist op de professionele rechtshulpverlener.

V.l.n.r. Sharona Hooijmans, Michelle Plompen, Hannah Wright en Emiel Bongaarts.

De laatste weken hebben wij hard gewerkt om een presentatie en een informatiedrager te ontwikkelen, zodat wij jullie kunnen inspireren van onze visie van de beroepsuitoefening van de jurist en hoe wij in de toekomst willen bijdragen aan een goede juridische dienstverlening.

We hebben een toneelstuk geschreven en opgevoerd en een presentatie gegeven.


Klik hier voor onze pagina met daarop een filmpje van ons toneenstuk.

Crimineel. Geboren of getogen?

Voor de module De finale hebben wij – Fleur Opsteyn, Derrik Opstals, Manuel Willems en Rebecca Frèrejean – bestudeerd in hoeverre crimineel gedrag is aangeboren of aangeleerd. We hebben ons onderzoek gepresenteerd in de vorm van een gedicht.

Klik hier voor onze pagina.