Publieke opinie beïnvloed?

Voor ons eindproduct van ons 4e leerjaar aan de Hogeschool Zuyd hebben wij, Jorn Hanssen, Laurens Hermans en Oscar Nijenhuis, onderzoek gedaan naar de invloed van de media in strafzaken op de publieke opinie.  

Wij kwamen op het idee om dit onderzoek te doen doordat in de samenleving vaak het geluid opgaat dat in Nederland te licht wordt gestraft. Wij zijn hierop nieuwsartikelen gaan bestuderen waarin verdachten in strafzaken weinig tot geen straf opgelegd kregen. Na het lezen van de krantenartikelen zijn we begonnen met het lezen van de bijbehorende vonnissen waarin de verdachte werd veroordeeld. Hierin motiveert de rechtbank vaak op basis van gegevens die in de sensationele krantenartikelen niet staan vermeld. 

De samenleving zelf oordeelt juist vaak keihard en ongenuanceerd. Dit viel ons vooral op bij de vele reacties op social media die mensen plaatsten bij nieuwsartikelen. We vroegen ons af waarom de samenleving zo anders oordeelt dan de rechtbanken in Nederland. Zou dit iets te maken kunnen hebben met de manier waarop de krantenartikelen waren geschreven? 

Bij ons rees de vraag of de samenleving anders zou oordelen wanneer zij beschikten over de volledige achtergrond informatie en de gegevens op basis waarvan de vonnissen werden uitgesproken dan wanneer zij slechts een krantenartikel lezen. 

Met dit onderzoek wilden wij te weten komen of er een verschil bestaat tussen het oordeel dat men hebben na het lezen van een krantenartikel en het oordeel dat men heeft na het lezen van een uitspraak. Dit werd onderzocht aan de hand van een enquête met gesloten meerkeuzevragen. Het doel van de enquête was het vinden van een antwoord op de volgende vraag: Heeft de media in strafzaken invloed op de publieke opinie van Nederlanders?