PRODUCTEN 2019-2020

Op deze pagina worden de producten die studenten ontwikkeld hebben getoond.

Hocus Pocus Money Focus

Wij, Joshi Houtvast, Devon Rutjens, Anne Lardinois, Stan Smeets en Laurens Holthaus, hebben een initiatief bedacht waardoor escalatie van de financiële zorgen kan worden voorkomen en een passende oplossing kan worden gezocht.

Het idee is dat mensen op een makkelijke en interactieve manier hun financiële situatie kunnen inzien en onderzoeken. 

We ontwikkelden een website, een budgetcalculator en een beslisboom. Klik hier om naar onze webpagina te gaan.

Legal labour

Wij, Bram Zwarthoed, Laure Cerfonteijn, Beatrix Jlo, Tom Janssen, Raf Huntjens en Sanne Verders, constateerden dat jongere werknemers in de leeftijdscategorie van 16 – 25 jaar weinig kennis hebben omtrent het arbeidsrecht. Wij maakten een website om hen te informeren over hun rechten.

Met een website hopen wij deze doelgroep op een toegankelijke manier informatie te bieden over het arbeidsrecht. Hier kan de werknemer belangrijke informatie over het arbeidsrecht vinden. Ben je geïnteresseerd of zit je met vragen? Neem dan een kijkje op onze website … 

SupermarktWAB

Wij – Fatima el Kassimi, Hajar Ouda en Octovina Supusepa – helpen supermarktmedewerkers met het begrijpen van hun rechten op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans.

We ontwikkelden een poster en brochures voor in de personeelskantine. De poster is bedoeld als teaser. In de brochure vertellen we wat hun rechten zijn. Daarnaast maakten we een instragrampagina.

We wilden een product ontwikken dat supermarktmedewerkers informeert vóórdat zij problemen krijgen. Klik hier om naar onze webpagina te gaan.

De consumentenvraagbaak

Wij – Dylan de Haas, Fatima Hafid, Katelijne Drissen en Ivo Gijsen – hebben in het kader van de module Preventive law & De Finale een platform ontwikkeld waarop de meest voorkomende juridische vragen over online winkelen worden beantwoord, teneinde in een vroeg stadium juridische risico’s te inventariseren, af te wegen en hierover te beslissen om eventuele escalatie te voorkómen. 

We maakten een website, schreven blogs, maakten informatieve video’s en infografieken en een beslisboom, in de vorm van een quiz, waarmee de consument de opgedane kennis van ons informatieplatform kan testen. Klik hier om naar onze webpagina te gaan.

Recht om te begrijpen

Om het recht en de wet toegankelijk en begrijpelijk voor jou te maken, hebben wij (Donya Bormans, Laura Balk, Nadine Claessens, Femke Bult en Filiz Damar) een website ontwikkeld:  www.rechtomtebegrijpenzuyd.nl.  

Op die site leggen wij het recht en de actualiteiten op een begrijpelijke en leerzame manier uit. Klik hier voor meer informatie.

WAB voor de horeca

Een enquete bevestigde wat wij – Maurice Sampers, Carlos Stassen, Jimmy Soyke en Kenny Nguygen – al wisten uit eigen ervaringen. Horecapersoneel is slecht op de hoogte van hun rechten.

We ontwikkelden een website waarmee we horecapersoneel informeren over rechten en plichten die de Wet arbeidsmarkt in balans meebrengt. Daarnaast maakten we een Instagram en Facebook-pagina. Uit de enquete bleek namelijk dat horecapersoneel het liefst informatie inwint via social media.

Met een aantal modelbrieven die horecamedewerkers gratis kunnen gebruiken helpen we hen bovendien hun rechten te verzilveren. Uiteraard verloochenen we daarbij onze op preventive law gerichte opleiding niet. Benieuwd? Bekijk onze webpagina.

De WSNP uit met een schone lei!

Toegelaten tot de Wettelijke schuldsanering (Wsnp) en het overzicht kwijt? Dit is uw spoorboekje! 

Wij – Samira Faiz, Emmy Gradussen, Megan Hasanradja, Sylvana Hendriks en Kyle Hoeveler – hebben ervaren dat schuldenaren met ernstige schuldenproblematiek in een spinnenweb van juridische en maatschappelijke trajecten belanden.

Voor mensen die in de WSNP terecht komen hebben wij een infographic gemaakt. Die geeft overzichtelijk en laagdrempeling weer waaraan de schuldenaar moet voldoen om de WSNP schuldenvrij (met een schone lei) af te sluiten. Ook maakten we een quiz waarmee de schuldenaar kan toetsen of hij de rechten en plichten begrijpt.

Ga hier naar onze website!

Blog over corona-maatregelen

Wij – Rick, Chris, Lonny en Ryan – hebben wij een pagina met informatie over corona en het recht gemaakt.

We hebben blogs geschreven en beslisbomen gemaakt, waarin ondernemers eenvoudig kunnen inzien of zij bijvoorbeeld in aanmerking komen voor financiële steun voor hun onderneming.

Wij hebben de informatie toegankelijk gemaakt. De blogs en beslisbomen kunnen eenvoudig vanuit thuis worden geraadpleegd.

Klik deze link om naar onze website te gaan.

De veilig op reis app

In verband met de coronamaatregelen is er onzekerheid voor vakantiegangers. Sommige consumenten vragen zich af of zij wel op vakantie mogen. Anderen vragen zich af of zij hun vakantie kunnen annuleren.

Wij, Tahnée Hausoul, Boyèn Fruitman, Ramize Ibrahimi, Jasper Klinkers, Sjors Tabor en Cheyenne de Jonge hebben een app ontwikkeld om de consument te informeren over zijn/haar rechten wanneer zij een pakketreis heeft geboekt.

Onze app genereert een adviesbrief voor de consument gebaseerd op zijn of haar situatie. Klik hier om naar onze webpagina te gaan.

Juridische hulp in een notendop

De basis in het leven bestaat uit: wonen, werken en hebben van relaties. Uit de praktijk blijkt dat veel laagopgeleide rechtzoekenden juridische vragen hebben over deze onderwerpen en dat de meeste problemen hieruit voortvloeien. Velen schakelen niet (tijdig) de juiste juridische hulp in, waardoor problemen vaak escaleren. De brochure: ‘Juridische hulp in een notendop’, kunnen laagopgeleide rechtzoekenden raadplegen om het risico tot escalatie van hun problemen voor te zijn.  

Klik hier om naar onze webpagina te gaan.

Wij wensen je veel leesplezier,  

Chayène Samiran, Lisette Schreur, Nikkie Simons, Maurits van Tol, Nithiya Veluppillai en Helena Verspaget. 

Digitaal startpunt voor statushouders

Farah Helly, Mikesh Aalten, Laura Jonkhout, Yannick Dahmen en Manon Houben maakten een website voor statushouders.

Het is ons doel om statushouders van basale informatie te voorzien over juridische onderwerpen waar zij in hun dagelijkse leven mee te maken kunnen krijgen.

Wij hebben deze informatie op een website gebundeld, zodat de informatie makkelijk en overzichtelijk vindbaar is op één plek die voor iedereen toegankelijk is.  Ga hier naar onze informatiepagina en hier naar onze website.

Podcasts preventive law voor eerstejaars studenten

In het kader van onze afstudeeropdracht hebben wij, Charlotte Conjaerts, Aurelia Dicou, Niels Douna, Tom Dewarrimont en Dorrith Daudeij, vier podcasts gemaakt waarmee we het leerstuk preventive law introduceren bij de eerstejaars rechtenstudenten van de opleiding HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard.

We hebben in elke podcast een uitspraak of casus centraal gesteld. We gaan in op de volgende onderwerpen: kelderluik, herstelrecht, huurrecht en bestuursrecht.

Ga hier naar onze webpagina en luister naar onze podcasts. Veel luisterplezier!

Website Omgevingswet

Afbeelding met schermafbeelding

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wij zijn Aimy van de Vin, Amna Talić, Ilja de Geus, Manouk Verstappen en Svenja Trines . 

In het kader van onze afstudeeropdracht van onze studie, HBO-Rechten (Zuyd Hogeschool te Sittard) hebben wij een website ontwikkeld over de Omgevingswet. Die treedt naar verwachting in januari 2022 in werking . We hebben deze website gemaakt, omdat de nieuwe wet kan zorgen voor onduidelijkheden bij initiatiefnemers wanneer zij een aanvraag willen indienen voor een vergunning.  

Ga hier naar onze overzichtspagina met een link naar onze website.

De arbeidsvoorwaarden-bot

Wij, Simon Tummers, Borgie Schols, Mirza Mevis, Aziz Philippens, Tom Vandeberg en Ruth Micheels hebben de arbeidsvoorwaarden-bot gecreëerd, een chatbot die ondernemers helpt arbeidsvoorwaarden te toetsen.

De chatbot heeft zowel een informerende als een adviserende functie. Ondernemers worden gewaarschuwd voor mogelijke risico’s. Met onze chatbot kunnen ondernemers de “gezondheid” van de door hen gehanteerde arbeidsvoorwaarden checken.

Ga hier naar onze webpagina en onze chatbot.

Juridische stadsgids

Jennifer Slippers, Nik Eisinga, Zev Bindels, Wesley Eshuis, Teddy Arts en Dylan Erkenbosch ondervonden op hun stageplekken de gevolgen van de juridisering van onze maatschappij. Het recht heeft steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Er zijn te veel regels en burgers zien door de bomen het bos niet meer.

Wij hebben ervoor gekozen om de sociaaleconomisch zwakkere inwoners van Maastricht en Heuvelland te navigeren door de gejuridiseerde maatschappij door middel van een Juridische Stadsgids (in de vorm van een website).

Klik hier om naar onze overzichtspagina te gaan met een link naar de Juridische Stadsgids.

Preventive law-checklist

Wij maakten een infographic die jou als rechtenstudent, beginnend jurist of professional inzicht biedt over wat preventieve law inhoudt en hoe jij dit kan toepassen in je dagelijkse werkzaamheden. Preventive law houdt in dat er vooraf al over mogelijke juridische problemen wordt nagedacht zodat deze op voorhand ondervangen kunnen worden. 

Wij willen met deze infographic meer aandacht vestigen op de preventive law stroming, omdat wij van mening zijn dat het goed aansluit bij de huidige beroepspraktijk. Veel juristen hanteren (vaak onbewust) al bepaalde zaken uit de preventive law stroming en we hopen met deze infographic te bereiken dat jullie dit bewust gaan doen.  

Ga hier naar onze overzichtspagina.

Recht en Corona

Het coronavirus heeft verregaande gevolgen waar iedereen mee te maken krijgt. Wij, Sven Heuts, Michelle Kunstek, Michelle Clermonts, Beau Claessen en Fabienne Essers hebben een website ontwikkeld genaamd Recht en Corona.

Op onze website hebben wij de focus gelegd op evenementen en vakanties. De zomervakantie staat voor de deur en voor veel mensen staat er een vakantie op de planning. Ook het festivalseizoen zou normaal gesproken volop aan de gang zijn en stonden veel concerten en andere evenementen gepland. Dit roept veel vragen op. Verschillende bronnen geven tegenstrijdige informatie waardoor de burger in onzekerheid blijft zitten.  Onze website voorziet in juiste informatie over deze en andere onderwerpen.

Ga hier naar onze overzichtspagina.

Discriminatie in het onderwijs

Wij, Naomi Toennaer,  Angé van der Ven, Sophie Vleugels en Mylena Wallet, hebben een website ontwikkeld over discriminatie in het onderwijs. Uit recent onderzoek is gebleken dat er vaak gediscrimineerd wordt in het onderwijs, bijvoorbeeld op school of tijdens stage.

Met onze website willen wij het recht toegankelijk en laagdrempelig maken om zo bij te dragen aan het nieuwe wetenschapsgebied ‘preventive law’. Het voorkomen van problemen is immers beter dan het oplossen van problemen!   

Ga hier naar onze overzichtspagina.

Onderbelichte problematiek echtscheidingen

Wij – Sabrin Sawed, Sofia Taha bouamri, Renée Scholten en Jordy Stoffelen – hebben wij een informatiebron gemaakt over de veelvoorkomende en onderbelichte problemen rondom echtscheidingen. De informatiebron is een video. Ook kan gekozen worden om de presentatie als powerpoint te downloaden.

Ga hier naar onze overzichtspagina.

Zuyd legt het uit!

Wij, Nazo Ahmed, Ginny Alers, Damla Bayin, Roxanne Buteijn en Tiffany Carli, hebben de afgelopen periode gewerkt aan een product dat een bijdrage levert aan het beroep, de verbetering van juridische dienstverlening en/of toegang tot het recht. Wij presenteren dit aan de hand van een website.  

We zijn namelijk tot de conclusie gekomen dat veel jongeren tussen de 16 en 21 jaar niet weten wat hun rechten zijn met betrekking tot de Wet Arbeidsmarkt in Balans en de wijzigingen die deze wet per 1 januari 2020 met zich mee heeft gebracht. Onze website bevat daarom genoeg informatie over de rechten en plichten van werknemers met onder andere een flexibel arbeidscontract. Kijk voor meer informatie op onze webpagina!  

Corona en de sportschool

Wij – Fatima Offrany, Imane El Mard, Soufian Youness, Jules in te Panhuis en Chloë Saelmans – hebben een website gecreëerd voor de sporters.  

Tijdens de Coronacrisis heeft de overheid besloten om de sportscholen te sluiten tot nader orde.  In deze periode zijn er voor de sporter meerdere vragen ontstaan. Een van de vragen die de sporter had: hoe zit het nu met het lidmaatschapsgeld dat ik betaal?  

De ene sportschool schreef nog steeds het maandelijkse bedrag af, de andere sportschool liet de sporter niks meer betalen en weer een andere sportschool gaf de keuze aan de sporter.  

Op onze website hebben wij uitgewerkt wat de rechten van de sporter zijn tijdens de coronacrisis.  Ga hier naar onze overzichtspagina.

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?