Preventive law

Preventive law in Amerika

Wij – Zoe van de Voort, Nathalie Moulen, Yassine Lakhal, Nick Ramakers en Nino Penders – hebben voor deze module het thema “Preventive law” gekozen. Preventive law houdt in dat je juridische problemen voorkomt of het escaleren ervan beperkt. Als onderwerp voor de informatiedrager hebben wij het voorkomen van juridische problemen in (verband met reizen naar) de Verenigde Staten gekozen.

Via de volgende link komt u bij onze webpagina.

Wat zegt de rechter?

Jasmijn Keulers, Gianluca Beatrice, Sanne Lutter, Laura Vaessen en Bram Laschet ervaren rechtsvervreemding. Leken staan ver af van rechtspraak. Hoe kan het gat gedicht worden? Studenten vroegen mensen op straat naar hun mening en maakten daar een film van (informatiedrager 1).

V.l.n.r. Bram, Jasmijn, Laura, Gianluca en Sanne

Zij maakten een website waarop zij blogs plaatsen en uitspraken van rechters in klare taal publiceren (informatiedrager 2). Op de website maakten zij een spel met Berkeley Bridge waar leken juridische casuïstiek voorgelegd krijgen (Informatiedrager 3). Oordeelt de leek anders dan de rechter?

Zie de pagina van Jasmijn, Gianluca, Sanne, Laura en Bram.

HBO-juristen: professionals met extra bagage

Wij – Yassien El Khourchi, Yorn Augustin, Aim Gruisen en Remco Scheenen – gaven een presentatie over preventive law. De theorie ‘’Preventive law’’ is ontstaan in de Verenigde staten en de theorie suggereert dat het voorkomen van juridische problemen beter is dan het oplossen van juridische problemen.

Onze informatiedrager is een filmpje waar eenieder van ons groepje zijn mening verkondigt over het onderwerp van de presentatie.

Klik hier om naar onze pagina te gaan.

Niet-jurist vs. jurist

Ons onderwerp betreft de kijk van de niet jurist op de professionele rechtshulpverlener.

V.l.n.r. Sharona Hooijmans, Michelle Plompen, Hannah Wright en Emiel Bongaarts.

De laatste weken hebben wij hard gewerkt om een presentatie en een informatiedrager te ontwikkelen, zodat wij jullie kunnen inspireren van onze visie van de beroepsuitoefening van de jurist en hoe wij in de toekomst willen bijdragen aan een goede juridische dienstverlening.

We hebben een toneelstuk geschreven en opgevoerd en een presentatie gegeven.


Klik hier voor onze pagina met daarop een filmpje van ons toneenstuk.

Website: Inlichtingenplicht participatiewet

Uit onze praktijkervaring hebben wij – Mauro Zanatta, Bram Spijker, Shannon Walraven en Maud Bouvrie – gemerkt dat de ontvanger van een uitkering vaak (heel) weinig weet over wat er nu precies van hen verwacht wordt. Informatie over deze sociale voorzieningen is weliswaar op bijvoorbeeld het internet beschikbaar maar is hier heel gefragmenteerd, in moeilijke taal geschreven en vaak onvolledig. Om deze reden hebben wij een begin gemaakt aan een platform waar volledige informatie, op één centrale plek in begrijpelijke taal wordt weergegeven (in dit geval over de participatiewet). 

Klik hier om naar onze pagina te gaan met daarop een link naar onze website.

Hulp bij schulden

Wij – Reyhan Arslantas, Kenny Pepels, Nermina Mujic, Vjollca Deda en Jaenine Vanhautem – hebben bedacht dat een beslissingsondersteuner kan helpen om de drempel tot schuldhulp te beslechten. We maakten een beslisboom waarmee hulpzoekers kunnen achterhalen of zij in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. Deze tool kan helpen om ook mensen te bereiken die bijv. lijden aan schaamte of om andere redenen niet naar het loket van de kredietbank (kunnen) komen.

Klik hier om naar onze pagina te gaan.

Preventive law en de toegang tot recht

Wij – Kelly Vloet, Danielle Oudmaijer, Femke Hoekstra en Dian van de Goor – hebben ons bezig gehouden met “Preventive law”. Dit houdt in dat je juridische problemen voorkomt of een mogelijke escalatie van het probleem beperkt. Wij vinden het belangrijk dat juridische problemen eerder worden aangepakt. De onderliggende problemen kunnen vaak al in een beginfase aangepakt worden, waardoor het pad naar de rechter bespaard kan blijven.

Tevens zijn wij naar aanleiding van de plannen van minister Dekker tot het onderwerp “de toegang tot het recht” gekomen.

Klik hier om naar onze pagina te gaan.