Preventive law in Amerika

Wij – Zoe van de Voort, Nathalie Moulen, Yassine Lakhal, Nick Ramakers en Nino Penders – hebben voor deze module het thema “Preventive law” gekozen. Preventive law houdt in dat je juridische problemen voorkomt of het escaleren ervan beperkt. Als onderwerp voor de informatiedrager hebben wij het voorkomen van juridische problemen in (verband met reizen naar) de Verenigde Staten gekozen.

We hebben een website gemaakt waarop we onze onderzoeksresultaten delen.

Ons verantwoordingsverslag is te lezen via de volgende link:

We hebben ook een presentatie gegeven over onze bevindingen: