Blog over corona-maatregelen

Wij zijn Rick, Chris, Lonny en Ryan. Wij zijn rechtenstudenten van Zuyd Hogeschool. Voor onze eindopdracht ‘de finale’ hebben wij een pagina met informatie over corona en het recht gemaakt.

De opdracht die aan ons gegeven was, bestond uit een bijdrage te leveren aan de verbetering van de juridische dienstverlening en de toegang tot het recht.

In groepsverband hebben wij een visie ontwikkeld op de verbetering van de juridische dienstverlening en de mogelijkheden hiertoe. Dit hebben we onder andere gedaan door deze blogs aan u aan te bieden en de daar bijhorende beslisbomen, waarin ondernemers eenvoudig kunnen inzien of zij in aanmerking komen voor financiële steun voor hun onderneming.

Daarnaast hebben wij ook rekening gehouden met de toegankelijkheid tot het recht. Doordat wij deze blogs en beslisbomen digitaal gemaakt hebben, kunnen de raadplegers eenvoudig vanuit thuis juridische kennis opdoen.

Klik deze link om naar onze website te gaan.

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?