Nominaties

Expertprijs

Hier volgen de nominaties voor de expertprijs. De coaches schreven de teksten bij deze nominaties.

My LegalBuddy

Uit onderzoek van de studenten van My LegalBuddy is gebleken dat nieuwkomers in Nederland niet geïnformeerd worden over het Nederlandse Strafrecht met als gevolg dat nieuwkomers in Nederland strafbare feiten plegen, die in het land van herkomst niet strafbaar zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wildplassen, de opvoedkundige tik en eerwraak. De studenten van My LegalBuddy hebben om die reden een product ontwikkeld waarmee nieuwkomers in Nederland geïnformeerd worden over het Nederlandse strafrecht. Meer preventive law kun je het niet krijgen, want zo kunnen een hoop juridische problemen worden voorkomen op het gebied van het strafrecht (boete, taakstraf, celstraf) maar ook op het gebied van het vreemdelingenrecht (intrekken verblijfsvergunning).

De studenten van My LegalBuddy hebben informatiefilmpjes over het Nederlandse strafrecht opgenomen in vier talen (Russisch, Engels (inclusief ondertiteling), Arabisch en Frans). Zij hebben een prachtige website gemaakt en een videopitch die zich richt op instanties die met nieuwkomers werken. Via de website kan eenvoudig een flyer worden gedownload, filmpjes kunnen worden bekeken en de tekst is bovendien volledig uitgeschreven. De creatieve studenten van My LegalBuddy hebben alles zelf gebouwd, gefilmd en ge-edit!

De producten worden nu al volop gedeeld door instanties op social media als LinkedIn. Er lijkt een enorme behoefte aan in de praktijk en de studenten hebben, naast deze ‘crime edition’ nog tal van ideeën voor andere edities! Kortom, stem op deze toppers van My LegalBuddy!

Thuis bij Bo

Met ‘Thuis bij Bo’ treedt deze groep buiten de gebaande paden. Hun doelgroep is het kind van 6-12 jaar waarvan de ouders in een echtscheiding zitten. Zij hebben hiervoor een fysiek kaartspel ontwikkeld, waarbij de taal volledig is aangepast aan de doelgroep.

Vos Bo – vragen over scheiden bij ouders. Er is gekozen voor een vos zodat zowel jongens als meisjes zich hiermee kunnen identificeren. Ook de naam Bo is gekozen met diezelfde gedachte. Een leuk detail is dat de hele vormgeving uit de koker van één van de groepsleden komt, evenals de muziek onder hun pitch. Inmiddels is er al interesse vanuit de rechtbank, alsook vanuit Villa Pinedo, voor dit product.

WOZ-bezwaargenerator

Met het ‘WOZ-loket” vult deze groep een gat in de markt. Op dit moment wordt de markt overspoeld met no-cure-no-pay kantoren die voor jou bezwaar maken op de WOZ-beschikking.

De raad voor de rechtspraak constateert in haar rapport dat dit een ongunstige ontwikkeling is. Studenten vervullen hiermee in een behoefte. Studenten maakten een website met een beslisboom in Berkeley Bridge waarmee ze een bezwaarschrift op maat kunnen genereren.

Inmiddels is er interesse vanuit meerdere gemeenten voor het product van studenten en lopen er concrete gesprekken.

Chat-GPT voor juristen

Deze groep heeft de actualiteit gecombineerd met onderwijs en het recht. Ze maken een link tussen onderwijs en de beroepspraktijk waarbij er aandacht is voor het recht en onderzoeksvaardigheden. Kortom: precies wat we van onze studenten verwachten.

Ze helpen hun medestudenten door de juridische grenzen van het gebruik van ChatGPT in beeld te brengen in 3 originele filmpjes. Er wordt aandacht besteed aan fraude, auteursrechten en de AVG.

Deze groep heeft niet alleen zichzelf als doelgroep genomen, maar heeft ook actief studenten van andere leerjaren benaderd en echt gekeken waar zij behoefte aan hebben.

Jeugdstrafwijzer

De studenten van jeugdstrafwijzer hebben vanaf de eerste coachingsbijeenkomst als een team gewerkt, professioneel en vol enthousiasme. Dit heeft geresulteerd in een prachtig en bruikbaar eindproduct, nl. een instagramplatform bestemd voor jongeren, waar je (anoniem) vragen kunt stellen over (jeugd)strafrecht.

De kracht van de groep én het product zit mede in de persoonlijke benadering; via instagram worden kennisclips en blogs gedeeld over strafbare feiten, en de gevolgen ervan.

After(pay)wise

Onder het motto “denk vooruit, betaal verstandig” hebben deze zes professionals zowel een website als een instagramaccount ontwikkeld om jongeren bewust te maken van de risico’s van achteraf betalen.

De kracht van deze groep zit in het feit dat zij overal over nagedacht hebben, van het lettertype en de (achtergrond)kleur tot en met de naam van hoofdrolspeelster in de animatiepitch. Over alles is over nagedacht!

Huurprijsverlaging?

In tijden van inflatie, maatschappelijke onzekerheid en crises reikt deze groep afstudeerders de sociale huurder een helpende hand. Per 1 maart jongstleden maken huurders onder bepaalde (inkomens) voorwaarden aanspraak op een huurprijsverlaging. Woningcorporaties ontvangen van de belastingdienst inkomensgegevens van het jaar 2021 en schrijven op basis daarvan huurders aan. Huurders wiens inkomen hierna is gedaald, lopen hierdoor echter wellicht een voor hen zeer welkome huurprijsverlaging mis. Deze groep heeft een vragenlijst ontwikkeld welke kan worden geraadpleegd via een QR-code aan de hand waarvan huurders kunnen bepalen of ze in aanmerking komen. Daarbij wordt ook een conceptaanvraag en handleiding ter verduidelijking van de vragen aangeboden. 

De vragenlijst is duidelijk en overzichtelijk. Een huurder heeft hierdoor binnen enkele minuten een indicatie of er aan de voorwaarden voor de verlaging wordt voldaan. Wonen Zuid gaat gebruik maken van dit product om huurders te benaderen en de groep is vastberaden het product verder te gaan verspreiden.