Niet-jurist vs. de jurist

Hoe ziet de burger de professionele rechtshulpverlener?

V.l.n.r. Sharona Hooijmans, Michelle Plompen, Hannah Wright en Emiel Bongaarts.

De laatste weken hebben wij hard gewerkt om een presentatie en een informatiedrager te ontwikkelen, zodat wij jullie kunnen inspireren van onze visie van de beroepsuitoefening van de jurist en hoe wij in de toekomst willen bijdragen aan een goede juridische dienstverlening.

Ons onderwerp betreft de kijk van de niet jurist op de professionele rechtshulpverlener. Wij hebben daarom een product gemaakt om drempels te kunnen verlagen, zodat klanten tevreden blijven.

Aan de hand van ons onderzoek hebben wij een casus uitgewerkt die in de praktijk ook kan voorkomen. Namelijk een arbeidsconflict tussen werkgever (mevrouw Vatie) en werknemer (de heer Tinet). Daarnaast heeft de werkgever een conflict met haar advocaat (mevrouw Stempel). In deze casus wil mevrouw Vatie van haar werknemer af, omdat de heer Tinet niet meer naar behoren functioneert en de gemaakte afspraken niet nakomt. Mevrouw Vatie heeft daarom hulp gevraagd aan mevrouw Stempel hoe zij dit nu het beste kan aanpakken. Echter, mevrouw Stempel is de klassieke jurist die eerder de voorkeur geeft aan het oplossen van juridische problemen in plaats van deze te voorkomen en is dan ook best wel hard tijdens het gesprek met mevrouw Vatie. Verder blijkt ook dat de juristen van Stempel Advocaten veel wetsartikelen benoemen en juridische jargon toepassen tijdens adviesgesprekken. Dit vormt voor mevrouw Vatie een probleem. Zij geeft namelijk aan dat zij hier helemaal niks van begrijpt en dat als dit zo doorgaat, mevrouw Stempel haar als klant zal verliezen.

Emiel heeft aan de hand van bovenstaande casus een script geschreven om de informatiedrager te kunnen maken. Onze informatiedrager betreft een toneelstukje over het conflict tussen de werkgever en werknemer en het conflict tussen de werkgever en de advocaat. Wij hebben gekozen voor deze informatiedrager, omdat wij de finale leuk willen afsluiten en dat op deze manier inspirerend en uniek is. Tevens konden wij aan de hand van dit toneelstukje onze visie op het beroepsbeeld goed naar voren laten komen.

Daarna hebben wij aan de hand van een presentatie de casus vanuit drie invalshoeken belicht, namelijk conflicthantering, veranderpsychologie en preventive law.

Van het toneelstukje hebben wij hebben een filmpje gemaakt en wensen jullie in ieder geval veel kijkplezier.