My LegalBuddy

Met een team van 6 vrouwen hebben wij een product ontworpen dat nieuwkomers in Nederland informeert over het Nederlandse strafrecht: ‘My LegalBuddy’. 

Door onze ervaringen die wij hebben opgedaan gedurende de stageperiodes, hebben wij dit product gecreëerd. Op onze website zijn vier informatieve video’s te bekijken in 4 talen: Engels, Frans, Arabisch en Russisch zodat dit toegankelijk is voor alle nieuwkomers in Nederland. Middels deze video’s worden de meest voorkomende strafbare feiten in Nederland weergegeven om onnodige problemen met justitie te voorkomen.

Op onze website vindt u het kopje ‘information’. Hierin hebben wij de meest voorkomende strafbare feiten uitgeschreven. Dit tevens in de 4 verschillende talen. Zodoende kunnen slechthorende ook aan de benodigde informatie vergaren.

Deze module staat in het teken van ‘Preventive Law’. Uit ons onderzoek met meerdere nieuwkomers in Nederland en advocaten blijkt dat nieuwkomers niet worden geïnformeerd over de geldende wet- en regelgeving in Nederland waardoor zij onnodig in de problemen komen. Middels ons product worden zij geïnformeerd over de meest voorkomende strafbare feiten zodat dit voorkomen kan worden. Wij hebben een flyer gecreëerd die uitgedeeld kan worden bij verschillende instanties zodat nieuwkomers in Nederland ons product kunnen vinden.

Bekijk nu onze website: https://www.my-legalbuddy-crime-edition.com


LET OP: Dit product is door studenten gemaakt in het kader van hun opleiding. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.