Masterclasses

Gedurende de module geeft regelmatig een inspirerende deskundige een masterclass. Afgelopen jaar (2021-2022) hebben de volgende masterclassdocenten een masterclass verzorgd.

Masterclass mr. Ruben Veenhuysen

Veenhuysen studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Maastricht en is een expert op het gebied van intellectueels eigensdomsrecht, waaronder auteursrecht en identiteit en reputatie van ondernemingen. Na geruime tijd in de advocatuur als ‘oplosser’ van juridische problemen te hebben gewerkt, is hij sinds kort actief als juridisch adviseur binnen een middelgroot accountants kantoor. Daar legt hij de focus op het creëren van bewustzijn om de eigen juridische identiteit van ondernemingen te waarborgen en versterken, vanuit het cliché ‘voorkomen is beter dan genezen’ en de overtuiging “ken (en respecteer) uzelf”. 

Veenhuysen ging in zijn enthousiasmerende masterclass in op de ontwikkelingen in het juridisch domein, op het verschil tussen feiten en meningen en leerde ons dat ondernemers de (juridische) identiteit van hun onderneming kunnen versterken door op voorhand goed na te denken over de juridische instrumenten waarvan zij gebruik kunnen maken. Je kunt recht gebruiken om te bouwen aan je reputatie. Niet zomaar alles dicht timmeren.

Hij gaf tal van aansprekende voorbeelden uit zijn eigen creatief juridische adviespraktijk.

Masterclass dr. Boukje Keijzer

Dr. Boukje Keijzer is communicatiewetenschapper en gepromoveerd sociaal psycholoog. Keijzer is al ruim 20 jaar actief in de publieke sector als adviseur en procesbegeleider. Ze is een autoriteit op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe verhoudingen tussen overheid en samenleving. Ze ontwikkelde een methodiek om rek in de regels te vinden. De Toeslagenaffaire laat zien dat dát broodnodig is, dat we juristen nodig hebben die niet blind en rücksichtslos regeltjes en systemen volgen.

Ze heeft met deze methodiek tientallen organisaties geholpen en is een veelgevraagd spreker op dit onderwerp. Keijzer leerde in een buitengewoon inspirerende en aanstekelijke presentatie dat we soms de regels wat moeten oprekken en gaf ons zeven oprekstrategieën. Deze strategieën zijn volgens mij erg zinnig en zouden tot het repertoire van elke jurist moeten horen.

Masterclass mr. Klaartje Freeke

Freeke is sinds 2003 advocaat en sinds 2013 mediator. Ze geeft les aan verschillende universiteiten en aan de Beroepsopleiding Advocatuur. Freeke schrijft voor verschillende juridische tijdschriften en vakbladen op het gebied van conflicthantering.

Freeke en Monster zijn partner bij Freeke & Monster advocaten, een advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam dat staat voor nieuwe dienstverlening.

Ze zoeken telkens naar de menselijke maat in hun werk, en proberen conflicten te de-escaleren. Het is een van de advocatenkantoren die uitdrukkelijk kiezen voor preventive law. Zelfs in het strafrecht. 

Freeke gaf onze studenten een sprankelende en inspirerende masterclass over recht en rechtvaardigheid, over ‘lawyers as changemakers’, over haar praktijk, het belang van goed kunnen luisteren, maar ook jezelf kennen en die vraag die je jezelf als jurist met regelmaat mag stellen: waarom ben ik ook alweer rechten gaan studeren?

Masterclass Prof. mr. dr. Jacques Claessen

Claessen is bijzonder hoogleraar herstelrecht en universitair hoofddocent straf(proces)recht, maar ook rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg. Hij is een autoriteit op het gebied van herstelrecht. Herstelrecht verlegt de focus van het strafrecht, minder vergelding en meer herstel – materieel, immaterieel, emotioneel en relationeel – van de door het misdrijf aangerichte schade. In die zin stelt het herstelrecht juist het slachtoffer centraal in plaats van de dader.

Claessen gaf een interactieve en prikkelende masterclass over herstelrecht, met de titel ‘Voorbij misdaad en straf’. De lezing zat vol gedachtenexperimenten, antropologie, geschiedenis, filosofie en praktijkvoorbeelden. 

Masterclass mr. dr. Alex Corra

Corra studeerde rechten en sociologie en promoveerde in de bestuurskunde. Na een carrière in de wetenschap stapte hij over naar de SVB, waar hij werkt als senior beleidsadviseur recht en ethiek. Binnen de SVB onderzoekt hij hoe je binnen de wet maatwerk kunt leveren.

De kern van het werk van de SVB is regels uitvoeren, maar die regels bieden niet altijd uitkomst. Daarom introduceerde de SVB in 2016 het Werken vanuit de bedoeling, waarbij medewerkers telkens terug gaan naar de vraag: Waar waren de regels alweer voor bedoeld? En: Past wat we doen daar nog steeds bij?

Daarnaast is hij initiator van het Ethics center dat de vraag stelt hoe op een ethisch verantwoorde manier kan worden omgegaan met de grote hoeveelheden data die de SVB verzamelt. 

Corra was bovendien een van de twaalf finalisten voor Ambtenaar van het Jaar 2021. Corra gaf een masterclass over ethiek.

Daarbij ging hij en passant in op de evolutie van de rechtstaat (van repressieve via autonome naar responsieve rechtstaat) en hoe overheden gemanaged worden, maar besprak hij vooral het belang van ethiek (de wet biedt niet altijd een pasklaar antwoord en is reactief) en van professionele buikpijn (toeslagenaffaire).

Ook legde hij studenten ethische dilemma’s voor, bijvoorbeeld over dataverzameling ten behoeve van handhaving.

Masterclass mr. J.P.F. van Diesen (Bevestigd)

Diesen studeerde rechten in Tilburg en deed verschillende business opleidingen, onder andere aan Harvard en Nijenrode. Hij is Manager Business Support & Development at Stichting Achmea.

Stichting Achmea Rechtsbijstand is een innovatieve dienstverlener in het juridisch domein, die zich steeds meer richt op preventive law (ze is een samenwerkingspartner van het lectoraat) en het gebruik van data om juridische problemen sneller, slimmer, goedkoper en beter op te lossen.

Diessen heeft uitstekend zicht op wat er in het juridisch domein gebeuren moet en wat dat betekent voor de jurist van de toekomst. Diesen vertelt in zijn masterclass wat SAR doet met betrekking tot het voorkomen van onnodig juridisch leed en het de-escaleren van conflicten.

Gepassioneerd vertelde van Diesen over wat SAR doet op het gebied van preventive law en de-escalatie, maar ook over hoe data kunnen helpen tot betere dienstverlening te komen (evidence based): ‘Juristen hoeven geen datascientists te worden, maar het is wel handig om te weten wat je met data kunt.’ 

Hij daagde studenten tot slot uit de informatie uit de masterclass in de praktijk te brengen.

Masterclass Dr. mr. Marc Simon Thomas

Simon Thomas is rechtsantropoloog. Hij heeft zowel rechten als culturele antropologie gestudeerd en is gespecialiseerd in het doen van empirisch onderzoek naar (alternatieve vormen van) conflictoplossing.

Momenteel is hij betrokken bij twee onderzoeken: (1) onderzoek ZonMW Covid-19 programma: de impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden (samenwerking tussen Universiteiten Utrecht, Nijmegen en Leiden) en (2) langlopend rechtsantropologisch onderzoek (participerende observatie) naar Wijkrechtspraak op Zuid in Rotterdam.

Simon Thomas is een autoriteit op het gebied van conflicten, conflicthantering, en anders dan recht oplossingen.

Hij ging in zijn inspirerende masterclass in op Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak en meer in het bijzonder op de pilot Wijkrechtspraak op Zuid in Rotterdam. Hij gaf onder meer een inkijkje in de dagelijkse praktijk van deze pilot, en reflecteerde op het fenomeen multi-problematiek en de toegang tot recht (financieel, geografisch, cognitief en temporeel).

Daar kunnen studenten wel wat mee bij het ontwikkelen van hun project.

Masterclass mw. mr. M. Geurden-Cuypers

Margriet Geurden-Cuypers is onderzoekster bij het lectoraat Preventive law, waar ze onderzoek doet naar publiekrechtelijke samenwerkingen in grensregio’s, zoals de Euregio Maas-Rijn en zij is docente recht aan de Academie voor Business Studies van Zuyd Hogeschool. Samenwerking in grensregio’s, zoals de Euregio Maas-Rijn, is een thema dat belangrijk is in haar werk en dit uit zich o.a. in haar onderzoekswerkzaamheden, maar ook de inbedding van dit thema in door haar verzorgde onderwijsmodules en haar betrokkenheid bij het youRegion-project van de Euregio Maas-Rijn.  

Margriet Geurden-Cuypers heeft vanuit haar praktijk bij APG en Zuyd Hogeschool ruime ervaring opgedaan op het gebied van legal (risk) management. Daarover gaf zij een masterclass.

Ze gaf inzicht in verschillende modellen en gaf studenten concrete tools mee om direct de juridische risico’s van de producten die zij ontwikkelen in kaart te brengen.

Masterclass Prof. mr. dr. Gijs van Dijck

Gijs van Dijck is hoogleraar privaatrecht aan de Maastricht University. Hij is gespecialiseerd in empirisch juridisch onderzoek, aansprakelijkheidsrecht, insolventierecht en contractenrecht. Hij houdt zich in zijn onderzoek bezig met niet-geldelijke genoegdoening in het aansprakelijkheidsrecht, zoals excuses en de effecten van recht op gedrag. Hij is eveneens een autoriteit op het gebied van recht en technologie, in het bijzonder kunstmatige intelligentie. Technologie brengt kansen mee als het gaat om de toegang tot recht, maar ook dilemma’s (zoals verborgen discriminatie door algoritmen).

Van Dijck gaf een masterclass over kunstmatige intelligentie. Moeten juristen zich zorgen maken over hun banen? Komt de robotrechter eraan? Conclusie: het werk van juristen verandert, maar juristen zullen nodig blijven. En die robotrechter? “Daarover maken vooral mensen zich zorgen die niet zoveel verstand hebben van a.i.” Die komt er (voorlopig) niet.

Masterclass mw. mr. Caroline Koetsenruijter

Koetsenruijter is jurist. Ze studeerde rechten in Leiden en Harvard, en onderhandelen en mediation in Boston. Na haar studie werkte ze als universitair docent en onderzoeker voor de Universiteit Leiden, en vervolgens als jurist bij de overheid.

Koetsenruijter is sinds 2005 mediator en schreef de bestsellers ‘Jij moet je bek houden! Omgaan met boze burgers, ouders, klanten en patiënten’ en ‘Het agressieparadijs’. Dit leidde tot vele publieke optredens van Koetsenruijter.

Ze traint ambtenaren, leidinggevenden en bestuurders maar ook rechters en advocaten op het gebied van conflicten. Haar motto is: conflicten horen bij het leven, het oplossen ervan ook.

Koetsenruijter ging met studenten in gesprek over agressie en intimidatie. Ook juristen hebben daarmee te maken.

Studenten vertelden over hun eigen stage-ervaringen en concludeerden dat het omgaan met agressie, intimidatie en geweld best wat meer aandacht mag hebben in de opleiding van juristen.