Legal tech X Rechtspraak

Wij zijn Kimberly Allen, Philippe Brepoels, Kris Puts en Emile Schnabel. Zowel op school als in de praktijk bij de advocatuur en de rechtspraak, zijn wij in aanmerking gekomen met de digitalisering van het recht. Ook ons dagelijks leven wordt steeds meer digitaal; bijvoorbeeld door middel van smartphones, social media, maar ook praktische zaken zoals DigiD.

Wij vroegen ons af of die digitalisering van het recht nu wel zo’n goed idee is. In het nieuws is veel ophef geweest over KEI. KEI zou de gehele rechtspraak digitaliseren waardoor rechtspraak toegankelijker, sneller en laagdrempeliger zou worden.  Momenteel wordt KEI echter alleen gebruikt door de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Als het wetsvoorstel van 27 maart 2019 doorgang vindt, komt ook bij deze rechtbanken aan het verplicht digitaal procederen een einde.

Vandaar dat wij op een objectieve wijze wilden kijken naar de digitalisering van het recht, met name naar KEI, door het afwegen van de voor- en nadelen. Dit hebben wij uitgewerkt in een infographic.