Legal Tech Design

Wat zegt de rechter?

Jasmijn Keulers, Gianluca Beatrice, Sanne Lutter, Laura Vaessen en Bram Laschet ervaren rechtsvervreemding. Leken staan ver af van rechtspraak. Hoe kan het gat gedicht worden? Studenten vroegen mensen op straat naar hun mening en maakten daar een film van (informatiedrager 1).

V.l.n.r. Bram, Jasmijn, Laura, Gianluca en Sanne

Zij maakten een website waarop zij blogs plaatsen en uitspraken van rechters in klare taal publiceren (informatiedrager 2). Op de website maakten zij een spel met Berkeley Bridge waar leken juridische casuïstiek voorgelegd krijgen (Informatiedrager 3). Oordeelt de leek anders dan de rechter?

Zie de pagina van Jasmijn, Gianluca, Sanne, Laura en Bram.

EU-verblijfsrecht na Chavev Vilchez-arrest

Wij – Robert Ohanian, Zakaria Assighaou, Andranik Armenak, Gnel Harutyunyan en Ali Guler – maakten een beslissingsondersteuner die helpt bij het beoordelen van de vraag of een derdelander aanspraak kan maken op het EU-verblijfsrecht en is gebaseerd op het Chavez-Vilchez-arrest.

Via deze link komt u bij onze webpagina.

Ontwikkelgroep chatbot EU-verblijfsrecht
Andranik Armenak, Gnel Harutyunyan, Robert Ohanian, Zakaria Assighaou en Ali Guler.

Digitalisering rechtspraak: Een (on)mogelijke opgave

Wij – Michelle Defaux, Charlotte Huisman, Milou Kusters, Danthe Pijls en Bas Steijns – hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van digitalisering van de rechtspraak. Wij leven in een snel groeiende digitale wereld. Waarom loopt de digitalisering van de rechtspraak dan nog achter?

Klik op deze link om onze webpagina te bezoeken.

LAWTOOL: Studie hulp voor juristen

Wij – Evelien Conings, Maxime Frenken, Lisa Kruissen, Kim van den Berg en Melissa Joosten – hebben voor deze module het thema ‘Technologie en recht’ gekozen. Wij hebben een website als hulptool voor HBO-Rechten studenten van Zuyd Hogeschool gemaakt. Op onze website staan uitgewerkte arresten en oefenvragen.

Via deze link komt u bij onze pagina met een link naar LawTool.

Legal tech X Rechtspraak

Wij zijn Kimberly Allen, Philippe Brepoels, Kris Puts en Emile Schnabel. Zowel op school als in de praktijk bij de advocatuur en de rechtspraak, zijn wij in aanmerking gekomen met de digitalisering van het recht.

Wij vroegen ons af of die digitalisering van het recht nu wel zo’n goed idee is. Vandaar dat wij op een objectieve wijze wilden kijken naar de digitalisering van het recht, met name naar KEI, door het afwegen van de voor- en nadelen. Dit hebben wij uitgewerkt in een infographic.

Klik hier voor onze webpagina.

Website: Inlichtingenplicht participatiewet

Uit onze praktijkervaring hebben wij – Mauro Zanatta, Bram Spijker, Shannon Walraven en Maud Bouvrie – gemerkt dat de ontvanger van een uitkering vaak (heel) weinig weet over wat er nu precies van hen verwacht wordt. Informatie over deze sociale voorzieningen is weliswaar op bijvoorbeeld het internet beschikbaar maar is hier heel gefragmenteerd, in moeilijke taal geschreven en vaak onvolledig. Om deze reden hebben wij een begin gemaakt aan een platform waar volledige informatie, op één centrale plek in begrijpelijke taal wordt weergegeven (in dit geval over de participatiewet). 

Klik hier om naar onze pagina te gaan met daarop een link naar onze website.

DPIA-tool

DPIA-tool

Data Protection Impact Assessment nodig?

Een van de mogelijke verplichtingen die de Algmene Verordening Gegevensbescherming met zich meebrengt is het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (hierna: Data Protection Impact Assessment of DPIA).

Ik – Mike Maters – maakte een applicatie waarmee het mogelijk is om snel en eenvoudig erachter te komen of uw organisatie verplicht is om een Data Protection Impact Assessment uit te voeren. Een Data Protection Impact Assessment is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een of meerdere gegevensverwerkingen in kaart te brengen. Nadat u deze risico’s in kaart heeft gebracht kunt u de nodige maatregelen treffen om deze risico’s te verkleinen.

Klik hier om naar mijn pagina te gaan.

WIA-tool

Wij Kübra Çuvalci, Soumia al Bali, Ilse Simons, Meral Ozel en Ezgi Burak maakten een beslistool die procesbegeleiders bij het UWV helpt bij het toe- en/of afwijzen van een WIA-uitkering.

Klik hier om naar onze website te gaan.