Jong voor een geheugen van (g)oud

Wat kunt u regelen als u naar een verzorgingshuis gaat? Welke rechten en plichten heeft u in een verzorgingshuis?

Wij, Robin Derikx, Vera Coumans, Dorinda Smeets, Inge Sijstermans, Youri Quaedvlieg en Maurice Goossens hebben een flyer en website ontwikkeld waarop informatie over deze onderwerpen staat.

Wij hebben de zaken die u kunt regelen als u naar een verzorgingshuis gaat, verwerkt in een flyer. We hebben blogs geschreven over de onderwerpen op de flyer en die op de website geplaatst.