Huurprijsverlaging?

De Woningwet is een wet in Nederland die regels en voorschriften bevat met betrekking tot de volkshuisvesting. Het doel van de Woningwet is om ervoor te zorgen dat er voldoende goede en betaalbare huisvesting beschikbaar is voor iedereen. De wet heeft betrekking op verschillende aspecten van de volkshuisvesting, zoals de kwaliteit van woningen, de bouw en het beheer van woningen, de rechten en plichten van huurders en verhuurders, en de verdeling van sociale huurwoningen.  

De Woningwet legt verantwoordelijkheden en taken vast voor zowel de centrale overheid als de lokale overheden: denk hierbij aan woningcorporaties, projectontwikkelaars en huurders. De wet is in de loop der jaren meerdere keren gewijzigd om in te spelen op veranderingen en uitdagingen op het gebied van huisvesting. De uitdaging die wij als groep willen oplossen ligt in de meest recente wijzing van de Woningwet d.d. 22 februari 2023.   

Woningcorporaties ondervinden en verwachten een verhoogde werkdruk door het nieuwe wetsvoorstel. Huurders vragen zich af of ze nu recht hebben op deze huurverlaging of niet. Aan de hand van het door ons ontwikkelde product willen we vragen en toekomstige problemen van huurders voorkomen. Dat er nog onduidelijkheid heerst hieromtrent hebben we telefonisch en via e-mail bevestigd gekregen. We hebben via verschillende kanalen contact gehad met woningcorporaties door het gehele land. Verder is de vragenlijst tot heden al meerdere malen ingevuld. Wat verder het huidige probleem onderbouwd.  

We hebben gekozen om een flyer in combinatie met een vragenlijsten en aanvullende vragenlijst te maken. In de handleiding zullen we uitgebreid de diverse vragen inzichtelijk maken. De vragenlijst zullen we maken via google forms. In deze vragenlijst zullen uitsluitend ja en nee vragen staan met uiteraard een summiere toelichting. Ook zal een directe link naar de brochure worden gegeven waarin nog eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Wanneer er een ‘nee’ wordt ingevuld wordt er direct een negatief advies gegeven en wanneer op elke vraag een ‘ja’ wordt geantwoord zal dit een positief advies zijn. Wanneer er een positief advies uitkomt, wordt een voorbeeld van een aanvraagbrief weergegeven. Ook wordt hierbij vermeld welke gegevens moeten worden bijgevoegd. 

Ons doel is het preventief voorlichten en helpen van huurders.   

Dit product is gemaakt door Michael Dassen, Jordi Das, Demi van Den Bosch, Robin Schleibach en Dave Janssen.

LET OP: Dit product is door studenten gemaakt in het kader van hun opleiding. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.