Horeca-radar

Wij – Jenniffer Oudsen, Daphne Starren, Fenne Tummers en Joëlle van der Zweep – hebben in het kader van de module Preventive Law : De Finale, een juridisch product ontworpen voor (ex)horecamedewerkers c.q. toekomstige horecamedewerkers.  

Wij hebben naar aanleiding van de resultaten die voortvloeiden uit onze enquête geconcludeerd dat vooral horecamedewerkers tot 35 jaar niet goed op de hoogte zijn van hun arbeidsrechtelijke rechten en plichten.  

Naar aanleiding van bovenstaande constatering hebben wij een Instagrampagina en een website ontworpen om (toekomstige) horecamedewerkers via informatieve post-its op de hoogte te houden over hun arbeidsrechtelijke rechten en plichten. In deze post-its worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke thema’s ten aanzien van de horecabranche op een leuke, laagdrempelige een bijtijdse manier gepresenteerd.  

Op onze Instagrampagina @horecaradar wordt de informatie beknopt gepresenteerd. Om de kans te verkleinen dat mensen met vragen blijven zitten, hebben wij ervoor gekozen om naast de Instagrampagina tevens een website met de informatie over de post-its te ontwerpen. Deze website is een verlengstuk van de Instagrampagina, waarop dieper en uitvoeriger op de arbeidsrechtelijke thema’s wordt ingegaan.  

Afbeelding met tekst, kop, koffie, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving

Door middel van deze informatieverstrekking trachten wij een kennisverbreding bij toekomstige en huidige horecamedewerkers te optimaliseren. Door een sterkere juridische positie te creëren voor de gekozen doelgroep beogen wij arbeidsrechtelijke discussies c.q. problemen te voorkomen of te deëscaleren.