Het kind regelt de (v)echtscheiding 

De informele rechtsingang eenvoudig uitgelegd aan minderjarigen 

Wij, Brandon Malasch, Bo Blezer, Noortje den Brok, Tatum Maes, & Danique Cörvers leggen gedurende de afstudeerfase genaamd ‘Preventive Law: De Finale’ de informele rechtsingang uit aan minderjarigen. Dit is een voor hen eigen informele toegangsweg naar de rechter waarbij ze hun mening kenbaar kunnen maken over aangelegenheden die betrekking hebben op de omgang(sregeling), de informatie- en consultatieregeling, het gezag en de benoeming van de bijzondere curator.  

Het is van belang dat minderjarigen bekend zijn met de informele rechtsingang én gebruik maken van deze informele rechtsingang. Om te voorkomen dat zijn of haar belangen over het hoofd worden gezien en zijn of haar mening daardoor klem of verloren raakt in de (v)echtscheiding. 

Wij hebben twee posters gemaakt en een website, waarin wij informatie geven over de informele rechtsingang. Eén poster hebben wij gemaakt voor de kinderen onder de 12 jaar en de tweede hebben wij gemaakt voor de kinderen van 12 tot 18 jaar. Deze keuze is gemaakt om de doelgroepen specifiek aan te spreken qua animaties en kleuren, maar ook om het taalgebruik beter te kunnen afstemmen.