Help! Wie is mijn vader?

Het kan eens voorkomen dat in een gezin geen vader in beeld is of dat de vader niet de biologische vader is. Vanuit het kind kan er op een latere leeftijd een vermoeden ontstaan dat de vader toch niet de biologische vader is. Dat kan komen door:

  • uiterlijke kenmerken;
  • karaktereigenschappen;
  • medische achtergrond;
  • identiteitsverlies.

Om na te gaan of de vermoedelijke biologische vader de daadwerkelijke biologische vader is, kan er een DNA-onderzoek worden gedaan. Het kan zijn dat de vermoedelijke biologische vader niet mee wil werken vanwege verschillende redenen. Om hem toch te laten meewerken aan een DNA-onderzoek, kan de rechter de desbetreffende man een verplichting opleggen om wel mee te werken aan het DNA-onderzoek. Met een Q&A beantwoorden wij jouw vragen.

Wat is een biologische vader?

Een biologische vader is de persoon van wie jij (naast dat van jouw moeder) het DNA bezit.

Wat is een juridische vader?

De juridische vader van het kind is degene die op het moment van de geboorte getrouwd is met de moeder waaruit het kind geboren wordt. Ook kan het zijn dat de man een geregistreerd partnerschap (GP) heeft met de desbetreffende vrouw. 

Wanneer een man niet getrouwd is of een GP heeft met de vrouw, kan de man de juridische vader worden door het kind te erkennen bij de gemeente.

Op het moment dat de man de juridische vader van het kind wordt door een huwelijk, GP of erkenning, ontstaat ook het gezag vanuit de vader over het kind. Dit houdt in dat de juridische vader verantwoordelijk is voor de verzorging en de opvoeding van het kind. 

Wat is het verschil tussen een biologische vader en een juridische vader?

Het grootste verschil tussen een biologische vader en een juridische vader is, is dat je juridische vader wordt door een huwelijk, GP of erkenning. Een biologische vader ben je omdat je jouw DNA deelt met het kind. 

Hoe kan ik mijn vermoedelijke biologische vader een DNA-onderzoek laten verplichten?  

1. Neem contact op met een advocaat.

2. Dien met behulp van jouw advocaat een dagvaarding in bij de rechtbank. Met een dagvaarding verzoek je een gerechtelijke procedure bij de rechtbank. 

3. Vervolgens doet de rechter een uitspraak in jouw zaak. De rechter kan verschillende soorten uitspraken doen. Hij kan jouw verzoek toewijzen. Een voorbeeld hiervan is dat het recht van het kind op het verkrijgen van informatie over de eigen biologische afstamming, boven de rechten van de vermoedelijke biologische vader gaan. 

Wanneer kan mijn verzoek door de rechter worden toegewezen?

1. Je hebt een vermoeden dat die ene man jouw biologische vader is.

2. Jouw eigen recht om zeker te weten van wie jij afstamt, is belangrijk voor het vormen van een eigen persoonlijkheid en identiteit.

Wanneer kan mijn verzoek door de rechter worden afgewezen?

Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden kan jouw verzoek worden afgewezen. Het verzoek kan worden afgewezen wanneer het de gezondheid en welzijn van de vermoedelijke biologische vader in grote mate aantast. Wanneer dit het geval is, hoeft hij niet verplicht mee te werken aan een DNA-onderzoek.

Is het verzoek tot verplichting DNA om biologische vaderschap vast te stellen al eens toegewezen door een rechter?

Het verzoek is op 11-03-2022 voor het eerst toegewezen door de rechter. In de samenvatting hieronder lees je hoe de zaak is verlopen en wat de rechter heeft geoordeeld. 

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij is verzocht de vermoedelijke biologische vader te veroordelen om mee te werken aan het afnemen van een DNA-test. In dit deze zaak wordt er gekeken naar de belangen van het kind en de vermoedelijk biologische vader.  Als kind zijnde heb je het recht om te weten wie jouw biologische vader is. Wel moet er rekening gehouden worden met het recht op respect voor het privéleven van de vermoedelijk biologische vader, zodat zijn afstamming verborgen wordt gehouden.

De rechter heeft de belangen van het kind en van de vermoedelijke biologische vader vervolgens tegen elkaar afgewogen en heeft uiteindelijk geoordeeld dat de belangen van het kind, op het verkrijgen van informatie over de eigen biologische afstamming voorgaat.    

Concluderend zal de rechter een belangenafweging uitvoeren om vast te stellen welke rechten zwaarder wegen.

Wat kan ik doen als mijn vermoedelijke biologische vader al is overleden?

In deze situatie is het lastiger dan normaal, omdat je vermoedelijke biologische vader al is overleden en wellicht al is gecremeerd. Een DNA-test met je vermoedelijke vader biedt dus geen uitkomst. Een DNA-test met andere familieleden is wel nog mogelijk. Indien er een familielid met dezelfde mannelijke lijn is, kan de rechtbank dit meenemen in het proces als bewijsmateriaal. Let op dit bewijs is geen doorslaggevend bewijs, omdat met deze DNA-test enkel de bloedbanden kunnen worden vastgesteld en niet zozeer wie de biologische vader is.

Wat kost een DNA-test?

Op internet kun je een DNA-test vinden tussen de 200 tot 400 euro. Tijdens een gerechtelijke procedure liggen de prijzen tussen de 200 en 300 euro per persoon. Gezien er tijdens een gerechtelijke procedure van zowel de moeder, vermoedelijke biologische vader als het kind een DNA-monster dienen te doen, dient hier rekening mee gehouden te worden.   

We hopen je op deze manier zo voldoende mogelijk geïnformeerd te hebben. Mocht jij je in een soort gelijke situatie bevinden en wil je meer informatie, dan kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Wij zullen jouw vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Ligne 1

6136 MT Sittard

Contact

Info@mijnvadervinden.nl

0468504632

Uren
Maandag t/m vrijdag: 9:00–17:00 uur.