HBO-juristen: professionals met extra bagage

Langs deze weg willen wij u van harte welkom heten op onze webpagina! Wij – Yassien El Khourchi, Yorn Augustin, Aim Gruisen en Remco Scheenen – hebben tijdens deze laatste module voor het onderwerp ‘’Preventive law’’ gekozen waar wij op donderdag 27 juni 2019 een presentatie over gehouden hebben. De theorie ‘’Preventive law’’ is ontstaan in de Verenigde staten en de theorie suggereert dat het voorkomen van juridische problemen beter is dan het oplossen van juridische problemen.

Onze informatiedrager is een filmpje waar eenieder van ons groepje zijn mening verkondigt over het onderwerp van de presentatie.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze webpagina!