Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek

Bij de afdeling Handhaving van het CBS wordt opgemerkt dat berichtgevers vaak niet op de hoogte zijn van hun wettelijke verplichting tot het leveren van gegevens, de sanctiebevoegdheid van het CBS en/of de CBS-wet. Dit resulteert in vervelende telefoongesprekken en onnodige bezwaren. Er ontstaan conflicten doordat zaken niet duidelijk zijn voor berichtgevers. Door op de website van het CBS een nieuwe pagina te publiceren over handhaving met meer informatie over de wettelijke verplichting, overtreding van de CBS-wet, sancties en bezwaar kan er gezorgd worden voor meer transparantie en duidelijkheid voor berichtgevers. Dit zorgt ervoor dat dergelijke conflicten worden voorkomen. 

Wij hebben ervoor gekozen om een infographic te maken waarin in grote lijnen de werkwijze/tijdlijn van de afdeling Handhaving van het CBS uitgewerkt is. Zo kunnen berichtgevers in één keer zien hoe het CBS te werk gaat. Berichtgevers kunnen kiezen welk onderwerp voor hen van toepassing is en worden doorgeleid naar een pagina waar meer informatie hierover staat. Onnodige informatie komt hierdoor voor berichtgevers te vervallen waardoor ze gericht kunnen zoeken naar het onderwerp dat voor hen van toepassing is. Wanneer een berichtgever bijvoorbeeld een bestuurlijke boete heeft ontvangen, zal informatie over een last onder dwangsom irrelevant zijn.  

Jolaisha Valke, Maike Schielke, Shaunie Berger, Myrthe Cnoops en Kim Couwenbergh