De wijzer voor kinderalimentatie

Veel jongeren, met geen tot weinig juridische kennis, zijn niet op de hoogte van de rechten en de mogelijkheden die zij hebben met betrekking tot kinderalimentatie en de onderhoudsplicht. Hierdoor worden zij mogelijk onterecht op financieel gebied tekort gedaan.

Ook is het mogelijk dat zij hierdoor anders handelen of nalaten dan wanneer zij op de hoogte waren geweest van hun rechten en hun mogelijkheden. Dit met alle gevolgen van dien.  

Dit kan voorkomen worden indien zij op een toegankelijke wijze geïnformeerd worden. Daarom hebben wij, Kiki Rohs, Tanita Kasumovic, Cynthia Giezenberg, Kaya Rocha Brás en Katja Friederichs, samen de Wijzer voor Kinderalimentatie gemaakt.  

Wij hebben een website opgericht om jongeren op een toegankelijke wijze te informeren. De informatie wordt op de website op verschillende manieren verstrekt. Er wordt niet alleen informatie over de rechten gegeven, maar er wordt ook geïnformeerd over de mogelijkheden die er zijn om het recht te behalen zonder dat de band met de ouders geschaad wordt.

Om onze doelgroep bekend te maken met onze website, hebben we tevens een Instagram pagina gemaakt. Bekijk hieronder onze pitch waarin ons product nader wordt toegelicht: 

Benieuwd naar de Wijzer voor Kinderalimentatie?