De ‘verdwaalde’ burger

De inrichting van de samenleving wordt voor een groot deel geregeld door regels van verschillende bestuursrechtelijke organen. Dit maakt het niet altijd eenvoudig voor de burger om hun recht te halen, wanneer er bijvoorbeeld schade ontstaat. Uit ons vooronderzoek blijkt dat vaak onduidelijk is wie verantwoordelijk is en waar de schade te verhalen valt. Dit motiveerden ons als proactieve juristen om met een duurzame oplossing te komen. Wij hebben gekozen voor een beslisboom waarmee de verdwaalde burger zijn weg uit het stelsel van onduidelijkheid kan navigeren. Zo mag weliswaar in de tegenwoordige tijd veel informatie te raadplegen zijn via het internet, maar lijkt dit de burger meer te verwarren dan duidelijkheid te verschaffen.

De beslisboom is eenvoudig in gebruik. Door het beantwoorden van een aantal vragen wordt het door de beslisboom duidelijk voor de burger bij welk (overheids-)instantie hij zich kan melden voor het claimen van de opgelopen schade. Wanneer er een duidelijke uitkomst is, wordt de burger al dan niet verwezen naar een standaardbrief voor het aansprakelijk stellen van de verantwoordelijke partij. Dit draagt bij aan het idee van de huidige module, namelijk dat voorkomen beter is dan genezen en dat de burger eerst beter kan proberen om er onderling uit te komen dan een langdurig en bovendien prijzige gerechtelijke procedure te starten om hun recht te halen. Dat het product een bijdrage levert aan de toegankelijkheid van het recht was voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Dit product is gemaakt door Brian, Bryan, Joey, Julian, Lennaert en Bente.


LET OP: Dit product is door studenten gemaakt in het kader van hun opleiding. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.