Recht voor iedereen

Bewindvoering in het Arabisch

Wij, Safae Hmaine, Seda Chatsjatrjan, Nicolle Beugels en Asmae Bâli hebben een informatieve video gemaakt waarin in het Arabisch wordt uitgelegd wat bewindvoering inhoudt.  

Iedereen dient toegang te hebben tot het recht. Met onze video willen we het recht toegankelijker maken voor Arabisch sprekende statushouders die de Nederlandse taal niet of niet geheel machtig zijn. 

Wij ontwikkelden een animatievideo met een arabische voice over. De video is bedoeld als hulpmiddel voor de bewindvoerder. De bewindvoerder kan de video aan belanghebbenden tonen, wanneer hij/zij merkt dat de belanghebbende de Nederlandse taal niet (geheel) machtig is en uit een land komt waar de Arabische taal wordt gesproken. In de video vertellen we in het Arabisch wat bewindvoering inhoudt, wat de rechten en plichten zijn van de betrokkenen en hoe het traject van bewindvoering er uitziet.  

We hebben gekozen voor de Arabische taal, omdat vrijwel 51 % van de statushouders in Nederland uit een land komt waar de Arabische taal wordt gesproken. Met deze video hopen wij deze doelgroep op een toegankelijke/begrijpelijke manier informatie te bieden over bewindvoering.  

Onderbelichte problematiek echtscheidingen

Wij zijn Sabrin Sawed, Sofia Taha bouamri, Renée Scholten en Jordy Stoffelen.  

In het kader van onze afstudeeropdracht van onze studie, HBO-Rechten aan Zuyd Hogeschool te Sittard, hebben wij een informatiebron gemaakt over de veelvoorkomende en onderbelichte problemen rondom echtscheidingen. 

Ons product heeft de vorm van een presentatie waarin verschillende onderbelichte problematieken worden behandeld om zo de burger op voorhand te informeren waarmee veel problemen die zich voordoen tijdens een echtscheiding voorkomen kunnen worden.  

De presentatie is voorzien van een voice-over waarmee de onderwerpen worden toegelicht en de problemen worden uitgelegd, zodat het goed te begrijpen is voor elke burger. 

Bij het maken van ons product hebben wij ons vooral gericht op Preventive Law. Het doel van dit product is om problemen rondom echtscheidingen te voorkomen. 

Hiermee hopen wij veel burgers te kunnen informeren en daarmee problemen rondom echtscheiding te kunnen voorkomen! 

Welk product verdient de publieksprijs 2019-2020?