Animatie Lucia de B.

Animatiefilm Lucia de B.

Onderwerp

Wij – Aimée Palmaers, Kristina Djabrailova en Lianne Hodiamont – kozen de zaak van “Lucia de Berk” als onderwerp. Waarom? Je kunt daar als (beginnend) jurist veel van leren.

De zaak van Lucia leert ons het belang van feiten en fictie te scheiden, en over onze eigen beïnvloedbaarheid als mens.

De informatiedrager

(zie bovenaan deze pagina)

Ook de wijze waarop we de zaak hebben willen presenteren was een bewuste keuze. Wij als projectgroepje wilden iets doen dat nog niet eerder op die manier is gedaan. Dat werd het animatiefilmpje, waarbij elk beeld met de hand zou worden uitgetekend. Daarmee namen we een risico en daar waren we ons terdege bewust van.

Een tweede reden waarom we kozen voor een animatie boven een andere informatiedrager had te maken met kennisoverdracht. We zagen een meerwaarde in het samenvatten van een zeer complexe zaak in een relatief korte animatie. Dat was meteen ook de uitdaging omdat de zaak van Lucia zo complex is dat er makkelijk 10 animaties over gemaakt zouden kunnen worden en dit nog niet de lading zou dekken. Dit hield ook in dat we moesten selecteren wat wel en niet te includeren. Dat was moeilijk omdat we ook de zaak zo compleet mogelijk wilden presenteren.

Visie op het beroep

Wij moeten als startend jurist integer handelen, en daarbij kritisch blijven op onszelf als het gaat om beïnvloeding en we moeten feiten zorgvuldig scheiden van fictie.

De gekozen informatiedrager laat zien dat is dat er meer manieren zijn om juridisch complexe informatie op een begrijpelijke en toegankelijke manier te presenteren. Een beeld zegt immers meer dan duizend woorden. Door complexe leerstukken te laten zien in eenvoudige beelden, vergroot je de kennisoverdracht en maak je de informatie laagdrempeliger.