2020-2021

Dit zijn de door studenten ontwikkelde producten van het academisch jaar 2020-2021. Op deze pagina staat van alle producten een korte introductie met een link naar de productpagina.

Leesbaar recht

Wat staat daar nu echt? De overheid streeft naar taalniveau B1. Toch zijn veel van haar berichten lastig te begrijpen.

Mohamed Acharki, Aleyna Hezer, Reinder Bas, Melvin de Esch en Serhat Aksoy, hebben daar een oplossing voor. Ze ontwikkelden een website en een app waarmee burgers een toelichting kunnen krijgen op van de overheid ontvangen berichten.

Het hbo-studentenloket 

Juridisch advies voor studenten, door studenten!

Wij, Dewi Körver, Megan Hoven, Micky Heltzel & Sanne van Hattum hebben ons gedurende de afstudeerfase genaamd ‘Preventive law: De Finale’ gefocust op de mogelijke (juridische) problemen die hbo-studenten kunnen ervaren gedurende hun studententijd. 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wij hebben door middel van een website getracht het studentenleven aangenamer te maken. Zo zijn op de website enkele informerende blogs, video’s, schema’s en voorbeeldbrieven te vinden, welke allen in begrijpelijke taal geschreven zullen zijn. 

Recht op klagen

Als slachtoffer is het verwerken van een gebeurtenis vaak een moeilijk proces. Een klachtenprocedure opstarten door een beslissing van het Openbaar Ministerie waar u het niet mee eens bent is dan ook niet iets waar u als slachtoffer op zit te wachten.

Wij, Dion, Jill, Luus en Sanne willen ons sterk maken voor slachtoffers en helpen u graag bij het opstarten van een klachtenprocedure.

Wij hebben een website gemaakt waar wij informatie geven over de procedure. Tevens hebben wij een tool ontwikkeld die helpt bij het schrijven van een klachtenbrief.

Stop voedselverspilling

Zodra de houdbaarheidsdatum op de verpakking is verlopen gooit iedereen het product direct weg. Maar in de werkelijkheid is een groot van deze producten nog prima te consumeren.

Wij, Sauda Korac, Jonas Nijsen, Sodabe Sekandari en Ferdaouss Aouf, gaan de burgers en jou hierbij helpen!

Wij hebben onderzoek gedaan naar de houdbaarheid van de producten en de wettelijke kaders. Aan de hand van onze pitch en beslisboom zullen wij helpen om samen minder voedsel te verspillen.

Bijstand uitgelegd!

Voor inwoners van Heerlen en Kerkrade

Wij, Mick Bindels, Fabio Verstappen, Thomas Kreuwels en Kay von Piekartz, leggen de bijzondere bijstand en bijbehorende minimaregelingen uit aan inwoners van Heerlen en Kerkrade.

Uit onze stage-ervaring tijdens bleek dat veel bijstandsgerechtigden niet weten waar ze precies recht op hebben.  De informatie daarover is lastig te vinden en moeilijk te begrijpen.

We hebben een website gemaakt om dat probleem op te lossen.

Recht zonder poespas

Recht zonder onnodig ingewikkeld gedoe, daar zijn wij allemaal wel aan toe!  

Wij, Joyce van der Horst, Fenne Soons, Carlijn Kunkels en Savannah Groen, zijn een team van hbo-juristen. Het is onze missie om de rechtstaal begrijpelijker te maken voor mensen zoals Tess.  

Tess heeft veel vragen die over het recht gaan. Ze gaat dan op het internet op zoek naar informatie. Op onze website ‘Recht zonder poespas’ geven wij door middel van blogs antwoord op de vragen van Tess.

Hierbij maken wij alleen gebruik van het taalniveau B1, zodat (bijna) iedereen begrijpt waar het om gaat.    

Ziek in de Horeca

Hulp voor horeca-ondernemers bij zieke werknemer

Om te voorkomen dat een werkgever, met name een kleine ondernemer zonder een jurist met een KHN-Cao, veel geld kwijt is aan een zieke werknemer door het niet naleven van zijn verplichtingen, zijn wij tot het idee gekomen een website te maken.

Er bestaan natuurlijk al informatiebronnen die ondernemers kunnen raadplegen maar uit ervaring en onderzoek hebben wij vernomen dat deze bronnen niet altijd even duidelijk zijn of niet begrijpelijk genoeg. Niet alle ondernemers zijn hoog opgeleid of hebben juridische kennis.

Om te voorkomen dat een werkgever, met name een kleine ondernemer zonder een jurist met een KHN-Cao, veel geld kwijt is aan een zieke werknemer door het niet naleven van zijn verplichtingen, zijn wij tot het idee gekomen een website te maken.

Eerste hulp bij deurverkoop 

‘Eerste hulp bij deurverkoop’ richt zich op het verstrekken van informatie (en het voorkomen van problemen) omtrent deurverkoop. Uit de praktijk is gebleken dat consumenten hier regelmatig mee te maken krijgen, maar er geen duidelijke informatie op één plek beschikbaar is. Om die reden is dit initiatief niet alleen relevant voor de doorsnee consument, maar ook met het oog op preventive law levert ‘Eerste hulp bij deurverkoop’ een bijdrage. 

Studenten Isabelle Cox, Niels Dreesens, Danick Klein en Rianne Menten, hebben getracht dit doel te bereiken middels het opzetten van een website, een beslisboom, een tweetal voorbeeldbrieven met daarnaast een verwijzing naar preventieve deurstickers.   

Arbeidsrecht voor jongeren in de horeca

Wij zijn Bryce Gibbels, Asena Serez, Yves Herveille en Chloë Schreurs. Uit ons
onderzoek is gebleken dat jongeren (doelgroep 13 t/m 17 jaar) inhoudelijk weinig kennis hebben over hun juridische basisrechten in de horeca.

Wij ontwikkelden een Instagrampagina, een TikTok-filmpjes en een website om jongeren over hun arbeidsrechten in de horeca te informeren. Op onze website kunnen jongeren controleren of hun arbeidsovereenkomst voldoet aan het recht.

Publieke opinie beïnvloed?

Straffen rechters te licht? Of wordt de publieke opinie beïnvloed door de media? Voor ons eindproduct van ons 4e leerjaar aan de Hogeschool Zuyd hebben wij, Jorn Hanssen, Laurens Hermans en Oscar Nijenhuis, onderzoek gedaan naar de invloed van de media in strafzaken op de publieke opinie.  

Horeca-radar

Wij – Jenniffer Oudsen, Daphne Starren, Fenne Tummers en Joëlle van der Zweep – hebben middels een opgestelde enquête geconstateerd dat (ex)horecamedewerkers c.q. toekomstige horecamedewerkers niet goed op de hoogte zijn van hun arbeidsrechtelijke rechten en plichten.  

Wij hebben een Instagrampagina en bijbehorende website ontworpen om horecamedewerkers via informatieve post-its op de hoogte te houden over hub arbeidsrechtelijke rechten en plichten. In deze post-its worden de belangrijkste arbeidsrechtelijke thema’s ten aanzien van de horecabranche op een leuke, laagdrempelige en bijtijdse manier gepresenteerd. 

Benieuwd?

De Wijzer voor Kinderalimentatie 

Wij, Kiki Rohs, Tanita Kasumovic, Cynthia Giezenberg, Kaya Rocha Brás en Katja Friederichs, hebben samen de Wijzer voor Kinderalimentatie opgericht.

Veel jongeren, met geen tot weinig juridische kennis, zijn niet op de hoogte van de rechten en de mogelijkheden die zij hebben met betrekking tot kinderalimentatie en de onderhoudsplicht. Wij hebben een website gemaakt om jongeren op een toegankelijke wijze te informeren. Om onze doelgroep bekend te maken met onze website, hebben we tevens een Instagram pagina gemaakt.

https://lh5.googleusercontent.com/pFYVln8qhvJnJSjhtCVrQclGucmksi0R_aRlnsanRD5b1SA55EUmsOmlNVmiPCLTBrwuYTW3FR7tlkIDKIhmkWpu7qjvRr4UlYZjBNeM2eNkqK-4E7bECFnBDRWL1Y4u4HpVklY

De Horeca Gids

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, lopen veel horecaondernemers tegen problemen aan waarvan de oplossing niet direct duidelijk is. De vragen waarmee veel ondernemers – wellicht zelfs u – zitten, worden vaak slecht of met wollig taalgebruik uitgelegd waardoor de antwoorden van weinig nut zijn. Aangezien de maatregelen in korte tijd stapsgewijs zullen worden verlicht, is de verwachting dat de informatievertroebeling alleen maar gaat toenemen.  

 Om de informatiekloof te dichten, heeft een team van juristen het initiatief genomen om in deze moeilijke tijd het spinnenweb van regels te ontwarren. Op onze website, de Horeca Gids, kun je informatie vinden over de actuele stand van zaken rondom de Corona-maatregelen, de consequenties van het niet naleven van de Corona-maatregelen èn het uitzicht op toekomstige versoepelingen of verzwaringen van de Corona-maatregelen.  

Ziekte op de werkvloer

Wij, Sanne Hoefsteders, Aggie Bouvrie, Roan Cox en Daphne Heijnen, hebben een brochure, een blog en een website ontwikkeld om de werknemer op een laagdrempelige manier in te lichten over zijn rechten en plichten met betrekking tot ziekte op de werkvloer.  

Tenslotte wordt ook het onderwerp ‘’corona op de werkvloer’’ besproken, aangezien dit onderwerp op dit moment erg actueel is en samenhangt met het onderwerp ‘’ziekte op de werkvloer’’.

Huurcontract-check

Wij zijn Carmen, Tarik, Sjoerd en Marjon en samen hebben wij een manier bedacht om studenten (zonder juridische achtergrond) meer inzicht te geven in het aangaan van een huurcontract. Dit hebben wij gedaan door het ontwikkelen van een huurcontractcheck.

Kun je je huurovereenkomst veilig ondertekenen?

Handhaving Centraal Bureau voor de Statistiek

Wanneer het CBS bedrijven of instellingen vraagt om informatie, dienen zij die te geven. Doen ze dat niet of te laat, dan kan het CBS sancties opleggen.

Dit resulteert in vervelende telefoongesprekken en onnodige bezwaren. Er ontstaan conflicten doordat zaken niet duidelijk zijn voor berichtgevers.

Wij – Jolaisha Valke, Maike Schielke, Shaunie Berger, Myrthe Cnoops en Kim Couwenbergh – hebben een infographic gemaakt rondom handhaving door het CBS.

Recht voor iedereen: Bewindvoering in het Arabisch 

Wij, Safae Hmaine, Seda Chatsjatrjan, Nicolle Beugels en Asmae Bâli hebben een informatieve video gemaakt waarin in het Arabisch wordt uitgelegd wat bewindvoering inhoudt.  

Iedereen dient toegang te hebben tot het recht. Met onze video willen we het recht toegankelijker maken voor zowel  Arabisch sprekende statushouders als Arabisch sprekende Nederlanders die de Nederlandse taal niet of niet geheel machtig zijn.  

Happy buren

Welkom bij Happy Buren! 

Ervaart u woonoverlast of kun je niet door een deur met uw buren? Dan bent u bij ons bij het juiste adres. Ons team bestaat uit 6 professionals en is er voor huurders, die woonoverlast van buren ervaren. Happy Buren tracht te voorkomen dat burengeschillen escaleren. 

Wegwijs in ontslag

Wij, Jaimy Engelmann, Anique Lenoire, Mark Martines en Lieke Zeegers, hebben een tool ontwikkeld om werknemers die met ontslag te maken hebben of krijgen, te helpen. Dit doen wij door middel van een makkelijk en vrij toegankelijk stappenplan, waarin werknemers alle stappen in de voor hun van toepassing zijnde ontslagsituatie op één plek zijn gebundeld. Klik hier voor meer informatie over ons product. 

QR-code voor exploten

Dagvaarding ontvangen? Is niet alles duidelijk? Scan de QR-code… en bekijk onze animatie

Wij – Hilay Shukrin, Shilly Jusic, Farzana Hosseini, Georgina Pisters en Aygul Dogan – hebben een QR-code ontwikkeld voor op een exploot van betekening en bevel.

Deze QR-code kan door de debiteur gescand worden en daarmee wordt hij dan verwezen naar een animatievideo op YouTube. De video bevat informatie over de verschillende titels en het gevolg ervan die men kan ontvangen bij een exploot van betekening en bevel.