De module Preventive law: de finale is de laatste module die studenten van de HBO-rechtenopleiding van ZUYD Hogeschool volgen. Het is een laatste krachtmeting.

De doelstelling

Al jaren wordt door onderzoekers gesteld dat het recht te ver afstaat van de mensen die het behoort te dienen, dat rechtspraak niet effectief is en dat het recht niet (altijd) rechtvaardig is.

Het recht is prachtig, het is doordacht, het is hét instrument dat ervoor zorgt dat we geschillen niet met de vuist beslechten en het instrument om bepaalde doelen te bereiken. Maar de praktijk is nog steeds, en misschien wel steeds meer, dat er mensen zijn die klem komen te zitten in de wereld van het recht.

Het recht is ingewikkeld: voor velen niet te begrijpen. Justitiabelen gaan weliswaar niet met elkaar op de vuist, maar ze knokken wel degelijk. In en buiten de rechtszaal. Je recht halen is kostbaar, duurt lang, is complex en zelfs als je gelijk krijgt is soms de vraag wat je ermee opschiet.

Het juridisch domein verandert. De verwachting is dat de komende jaren de veranderingen groter zijn, dan in de afgelopen tientallen jaren. Dat het domein verandert komt o.a. door kritischer opdrachtgevers, die waar voor hun geld willen hebben, de ‘more for less-challenge’ (waarbij opdrachtgevers betere dienstverlening verwachten, maar minder bereid zijn om daarvoor de hoofdprijs te betalen), technologische ontwikkelingen, rechtsvervreemding en het inzicht dat het juridisch geschiloplossingsmodel niet altijd effectief is.

De eisen die gesteld worden aan juristen veranderen daardoor. Dat vraagt om reflectie op de rol en betekenis van de jurist in de maatschappij, maar ook om normatieve professionaliteit. Daarom vragen we studenten: wat voor jurist wil jij zijn? Welke bijdrage wil jij leveren? Hoe doe je dat?

Daar gaat de module over en tegelijkertijd ontwikkelen studenten producten die de wereld een beetje beter maken. Ze doen onderzoek en praten met échte mensen die daadwerkelijk behoefte hebben aan laagdrempelige recht(shulp)? Hoe kunnen zij geholpen worden. Hoe zorgen we ervoor dat het recht toegankelijk is voor hen die het nodig hebben? Hoe zorgen we ervoor dat zij daadwerkelijk geholpen worden?

Daar gaat het om.

Wat moeten studenten doen?

Studenten ontwikkelen volgens de (legal) design thinking methode een eigentijds product. Dat product moet een concrete bijdrage leveren aan de verbetering van juridische dienstverlening, de toegang tot recht en de body of knowledge op het gebied van preventive law. Het moet met andere woorden juridische problemen helpen voorkomen, of bijdragen aan de-escalatie.

Dat product kan van alles zijn. Een blog, een vlog, een applicatie, een artikel, een boek, een opera, een game, een beslisboom, een infographic, een strip, een explorable explanation. Echt van alles. En studenten bepalen zelf wat zij maken. Wel laten zij zich in hun keuzes expliciet leiden door de behoeften van de door hen gekozen doelgroep. Wat voor de een werkt, werkt immers niet per se voor de ander. Of zoals een van Nederlands minst bekende filosofen, wijlen de oma van een van de module ontwikkelaars, ooit zei: “Je kunt niet voor alle monden koken”.

Studenten verdedigen hun keuzes en onderbouwen hun visie op de toekomst van het juridisch beroep in een assessment (mondelinge verdediging).

Studenten die het beste product ontwikkelen winnen een prijs (exportprijs en/of publieksprijs).

Gedurende de module worden studenten gecoacht door docenten van de opleiding en getrakteerd op inspirerende masterclasses van gezaghebbende sprekers.

Waarom deze website?

We willen met onze opleiding een onderscheidend geluid laten horen en willen laten zien waarin dat resulteert. Deze website is eigenlijk een soort showcase. Dit is wat onze studenten kunnen. We zijn trots op onze studenten/alumni en willen dat laten zien. Deze website is ook hun visitekaartje.

“We leiden niet zomaar juristen op, maar bekwame, gewilde en toekomstbestendige professionals. Juristen met reflexief vermogen, met visie op de eigen professionele ontwikkeling en ontwikkelingen in de maatschappij en het juridisch werkveld. Professionals die actief bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving en de toegang tot recht. Professionals die goed werk goed doen.”

prof. dr. mr. E. van de Luytgaarden en mr. L. Lieverse, ontwikkelaars van de module

En dus studenten die best leuke oplossingen bedenken.

We halen de producten gedurende de module offline. Zie je op deze website geen producten, dan komt dat omdat de module op dit moment loopt (begin mei tot begin juli).

In gesprek met de (demissionair) Minister

Oud Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker ging afgelopen jaar na afloop van de module zelfs met studenten in gesprek over de producten die zij ontwikkeld hadden.

Meer lezen? Zie: https://www.zuyd.nl/over-zuyd/nieuws/2021/06/legallab