De Zuydfinale 2019

Over de module

De finale is de laatste module die studenten van de HBO-rechtenopleiding van ZUYD Hogeschool volgen. Het is een laatste krachtmeting.

“We willen niet alleen bekwame professionals opleiden, maar bekwame, gewilde en toekomstbestendige professionals. Professionals met reflexief vermogen en visie op de eigen professionele ontwikkeling en ontwikkelingen in maatschappij en juridisch werkveld. Professionals die actief bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving en de toegang tot recht. Professionals die goed werk goed doen.”mr. dr. E. van de Luytgaarden en mr. L. Lieverse, ontwikkelaars van de module.

Wat moeten studenten doen?

Studenten kiezen een (of een combinatie) van de volgende thema’s:

Preventive law en normatieve professionalisering;

Legal Tech Design en de toekomst van het juridisch beroep;

Rechtspsychologie (als ligger van de t in T-shaped lawyer).

Opdracht 1. Ontwikkelen informatiedrager

Studenten ontwikkelen vanuit dat thema (of de gecombineerde thema’s) een visie – gegrond op literatuur en (wetenschappelijk) onderzoek – op de eigen ontwikkeling, ontwikkelingen in de maatschappij en hun toekomstige professie.

Credits: All icons are from The Noun Project: Challenge by Adrien Coquet; Care by anbileru adaleru; Coding by Wilson Joseph; Brain by Svelte UX

Zij kiezen vervolgens een eigentijdse wijze om deze visie te communiceren. Dat kan in elke gewenste vorm. In een blog, een vlog, een applicatie, een artikel, een boek, een opera, een game, een beslisboom, een infographic, een strip, een explorable explanation.

Deze informatiedrager wordt op deze website gedeeld. Ze zijn geordend op onderwerp. De door studenten ontwikkelde producten zijn te vinden door in het hoofdmenu boven aan deze pagina een de drie onderwerpen te kiezen.

Opdracht 2. Presentatie en verdediging

Studenten geven een presentatie over hun (ontwikkelde) visie en presenteren hun informatiedrager. Zij beantwoorden vragen van een panel en verdedigen hun visie en gemaakte keuzes.

Waarom is gekozen voor deze drie thema’s?

Preventive law

De keuze voor preventive law/normatieve professionalisering ligt voor de hand. Dit zijn immers de onderzoeksthema’s van het aan de opleiding verbonden lectoraat Preventive law.

Preventive law staat voor een paradigma wijziging in het rechtsdenken. Daar waar juristen gewend zijn achteraf zaken te analyseren en problemen op te lossen, leert preventive law juristen problemen te voorkomen.

Het lectoraat doet onderzoek, ontwikkelt een body of knowledge en voedt daarmee de invulling van de eindcompetentie van de opleiding: ‘het voorkomen en oplossen van juridische problemen’.

Preventive law is de sleutel om juristen in een veranderend domein van toegevoegde waarde te laten zijn.

Legal Tech Design

Dat het domein verandert komt o.a. door kritischer opdrachtgevers, de ‘more for less-challenge’ (waarbij opdrachtgevers betere dienstverlening verwachten, maar minder bereid zijn om daarvoor de hoofdprijs te betalen) en technologische ontwikkelingen. De eisen die gesteld worden aan juristen veranderen.

Technologische ontwikkelingen hebben invloed op het werk van juristen. Sommige maken het werk eenvoudiger, andere anders (legal data science) en weer andere maken sommige diensten zelfs overbodig.

Je moet weten wat er op je afkomt, voordat je weet hoe je je daartoe kunt verhouden. Dit thema geeft daar inzicht in en de vaardigheid om met nieuwe tools te werken.

Legal Tech & Design, Lucas Lieverse 2019

Rechtspsychologie

Opdrachtgevers vragen niet om louter juridische oplossingen. Zij vragen om oplossingen die passend zijn, effectief en efficiënt. Oplossingen die daadwerkelijk effect sorteren in de (sociale) werkelijkheid en niet enkel juridisch juist of houdbaar.

Deze visie vraagt om juristen die bereid en in staat zijn om over de grenzen van hun eigen discipline te kijken (T-shaped lawyers), die begrijpen hoe conflicten escaleren, die door hebben dat mensen denkfouten maken (biases en fallacies) en het geheugen bijvoorbeeld niet feilloos is. Dit thema biedt daarin meer inzicht.

Rechtspsychologie – De finale

Waarom deze website?

We hebben daarvoor twee redenen:

We willen met onze opleiding een onderscheidend geluid laten horen en willen laten zien waar dat in resulteert. Noem het een showcase.

We zijn trots op onze studenten/alumni en willen laten zien wat zij kunnen. Deze website is dan ook hun visitekaartje.

Alle iconen zijn afkomstig van The Noun Project: Research by Aneeque Ahmed Heartbeat by Ker’is; Decision by Gregor Cresnar; To do by Luboš Volkov