PREVENTIVE LAW: DE FINALE

Over de module

De Preventive law: de finale is de laatste module die studenten van de HBO-rechtenopleiding van ZUYD Hogeschool volgen. Het is een laatste krachtmeting.

“We leiden niet zomaar juristen op, maar bekwame, gewilde en toekomstbestendige professionals. Juristen met reflexief vermogen, met visie op de eigen professionele ontwikkeling en ontwikkelingen in de maatschappij en het juridisch werkveld. Professionals die actief bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige samenleving en de toegang tot recht. Professionals die goed werk goed doen.”prof. dr. mr. E. van de Luytgaarden en mr. L. Lieverse, ontwikkelaars van de module.

Pictogram Challenge door Adrien Coquet. Bron: The Noun Project

De wereld verkeert in crisis. De rechtstaat verkeert in crisis. Het recht verkeert in crisis.

Al jaren wordt door onderzoekers gesteld dat het recht te ver afstaat van de mensen die het behoort te dienen, dat rechtspraak niet effectief is, dat het recht niet (altijd) rechtvaardig is.

Het recht is prachtig, het is doordacht, het is hét instrument dat ervoor zorgt dat we geschillen niet met de vuist beslechten en het instrument om bepaalde doelen te bereiken. Maar de praktijk is nog steeds, en misschien wel steeds meer, dat mensen klem komen te zitten in de wereld van het recht. Het recht is ingewikkeld, voor velen niet te begrijpen. Justitiabelen gaan weliswaar niet met elkaar op de vuist, maar ze knokken wel degelijk. In en buiten de rechtszaal, zo worden echtscheidingen vechtscheidingen. Je recht halen is kostbaar, duurt lang, is complex en zelfs als je gelijk krijgt is de vraag wat je ermee opschiet.

Dit vraagt om reflectie op de rol en betekenis van de jurist in de maatschappij, maar ook om normatieve professionaliteit. Wat voor jurist wil jij zijn? Welke bijdrage wil jij leveren?

Daar gaat de module over en tegelijkertijd ontwikkelen studenten producten die de wereld een beetje beter maken.

Wat moeten studenten doen?

Studenten ontwikkelen volgens de legal design thinking methode een eigentijds product, waarmee zij een concrete bijdrage leveren aan de verbetering van juridische dienstverlening, de toegang tot recht en de body of knowledge op het gebied van preventive law.

Dat product kan van alles zijn. Een blog, een vlog, een applicatie, een artikel, een boek, een opera, een game, een beslisboom, een infographic, een strip, een explorable explanation. De producten worden verzameld en op deze website gedeeld (zie bovenzijde van deze pagina voor producten van voorgaande jaren).

Studenten verdedigen hun visie op de toekomst van het juridisch beroep en hun product in een assessment (mondelinge verdediging).

Preventive law

Preventive law en normatieve professionalisering zijn de onderzoeksthema’s van het aan de opleiding verbonden lectoraat Preventive law. Preventive law staat voor een paradigma wijziging in het rechtsdenken. Daar waar juristen gewend zijn achteraf zaken te analyseren en problemen op te lossen, leert preventive law juristen problemen te voorkomen en te voorkomen dat juridische problemen escaleren.

Het lectoraat doet onderzoek, ontwikkelt een body of knowledge en voedt daarmee de invulling van de eindcompetentie van de opleiding: ‘het voorkomen en oplossen van juridische problemen’.

Preventive law is de sleutel om juristen in een veranderend domein van toegevoegde waarde te laten zijn.

Vooruit kijken

Het juridisch domein verandert. De verwachting is dat de komende jaren de veranderingen groter zijn, dan in de afgelopen honderden jaren. Dat het domein verandert komt o.a. door kritischer opdrachtgevers, de ‘more for less-challenge’ (waarbij opdrachtgevers betere dienstverlening verwachten, maar minder bereid zijn om daarvoor de hoofdprijs te betalen), technologische ontwikkelingen, rechtsvervreemding, het inzicht dat het juridisch geschiloplossingsmodel niet altijd effectief is, maar ook door de ‘anderhalve metereconomie’ die onvermijdelijk ook gevolgen zal hebben voor het rechtsbedrijf. De eisen die gesteld worden aan juristen veranderen.

Wij vertellen onze bijna afgestudeerde studenten niet hoe zij zich daartoe moeten verhouden. Zij bepalen dat zelf.

Lieverse & V.d. Luijtgaarden, 2020

Masterclasses

Studenten worden ondersteund om tot een weloverwogen visie te komen door verschillende masterclasses. Gezaghebbende experts* geven masterclasses over thema’s die passen bij deze (overgangs)periode.

*prof. mr. dr. Maurits Barendrecht, prof. dr. mr. Eric v.d. Luijtgaarden, mr. dr. Ineke v.d. Berg, prof. mr. Pieter Ippel, prof. mr. dr. Jacques Claessen, prof. mr. dr. Gijs van Dijck, dr. mr. Marc Simon Thomas en mr. dr. Lianne Wijntjens.

Waarom deze website?

We hebben daarvoor twee redenen:

We willen met onze opleiding een onderscheidend geluid laten horen en willen laten zien waar dat in resulteert. Noem het een showcase.

We zijn trots op onze studenten/alumni en willen laten zien wat zij kunnen. Deze website is dan ook hun visitekaartje.

Alle iconen zijn afkomstig van The Noun Project: Research by Aneeque Ahmed Heartbeat by Ker’is; Decision by Gregor Cresnar; To do by Luboš Volkov

Producten editie 2020-2021

In de eerste week van juni 2021 zullen de oplossingen van studenten op deze website worden gepubliceerd en zullen de prijswinnaars bekend worden gemaakt.